Nytt

Bare dager etter at Danmarks sosialdemokratiske regjerings vedtak om å heve den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år ble satt i kraft, viser tall fra Justisministeriet at omfanget av 14-åriges kriminalitet er mer enn dobbelt så stort som antatt, og omfatter alvorlig kriminalitet som vold og seksualforbrytelser.

Den avgåtte borgerlige regjeringen senket den kriminelle lavalderen til 14 år i juli 2010.

Det er særlig antallet voldsforbrytelser som har økt, fra 19 tilfeller i siste halvdel av 2010 til 88 i første halvdel av 2011 og 58 i siste.

Ifølge et notat fra Justitsministeriets forskningskontor giver tallene fra det første halve år efter sænkelsen af den kriminelle lavalder imidlertid «et skævt billede af omfanget af de strafferetslige afgørelser».
Overraskende omfang

I første halvår af 2011 var der nemlig 555 strafferetslige afgørelser og i andet halvår var tallet 552 afgørelser.

Socialdemokraternes retspolitiske ordfører, Ole Hækkerup, fastholder, at det var rigtigt at hæve den kriminelle lavalder til de nuværende 15 år på trods af det overraskende omfang af de 14-åriges kriminalitet.

– Man skal ikke køre børn gennem det samme retssystem som voksne. Men det er selvfølgelig afgørende, at vi samtidig får fulgt op på de 14-årige, siger Ole Hækkerup til Information.
Også seksualforbrydelser

– Endelig skal man huske på, at der jo også begås forbrydelser af 13-årige som altså ligger under den kriminelle lavalder uanset om den er 14 eller 15 år.

Av i alt 1.343 strafferettslige avgjørelser det siste halvannet år, er 2/3 deler eiendomsforbrytelser, mens 12 saker er seksualforbrytelser, 165 er voldssaker og 19 er for overtredelse av våpenloven.

Jyllands-Posten: 14-årige mere kriminelle end antaget