Nytt

Spekulasjonene går høyt om hvordan Iran ville reagere på et israelsk angrep. Men scenariene ser av en eller annen grunn bort fra at Irans posisjon vil være radikalt svekket hvis Assad faller.

USA og andre legger press på Israel for ikke å angripe. Et slikt angrep er ikke noe Obama ønsker seg på starten av valgkampen. Han møter Netanyahu mandag.

Men man må anta at Israel sitter på gjerdet og ser på hvordan Irans viktigste allierte, Syria, svekkes dag for dag. Uten Assad vil også Hizbollah være langt svakere, og Hamas har allerede sviktet Assad, og indirekte også Iran.

Sunni-statene ønsker at Irans ambisjoner skal svekkes. Den sikreste måten å gjøre det på er gjennom å styrte Assad. Derfor er Saudi-Arabia og Qatar blant de sterkeste pådriverne for en hard linje mot Assad. Hvis Assad faller må man regne med at sunni-statene ønsker at noen kutter hodet av slangen, om det er Israel eller USA spiller ingen rolle. Kunne USA bli fristet til å følge anmodningenen, hvis Assad faller? Det kan ikke utelukkes.

Det er merkelig at spekulasjonene om hva som skjer i tilfelle et israelsk angrep ikke innkalkulerer Syria i høyere grad.

New York Times vurderer hva som ville skje hvis Israel slår til: U.S. Sees Iran Attacks as Likely if Israel Strikes

Man tror at Iran vil vokte seg for å angripe amerikanske installasjoner i Golfen, for ikke å utløse et amerikansk storangrep.

Men er det sannsynlig at Iran ville starte terror i Europa mot sivile mål? Da ville man sikre seg at opinionen støtter et israelsk angrep.

During the simulation, Iran also fired missiles at Israeli military and nuclear targets, and unleashed Hezbollah, Hamas and Islamic Jihad militants to fire rockets at population centers in Israel, with a goal to create an atmosphere of terror among Israelis. In the simulation, Iran also activated terrorist cells in Europe, which bombed public transportation and killed civilians.

Mr. Sadjadpour said that one thing the exercise demonstrated was how quickly things would deteriorate, adding that “as for long-term consequences, it’s way too murky to say anything but this: It will be ugly.”