Nytt

Unibuss og Ruter fikk i 2010 pålegg om å ha kontantfrie busser, eller innfri fem strenge krav. Hovedverneombud Lars Sæter pekte på situasjonen i Sverige, hvor kontantfrie busser har ført til færre ran.

Arbeidstilsynet har pålagt Unibuss å fjerne all pengehåndtering på bussene fra 15. oktober, eller innfri fem strenge krav.

—————————–

– Vi i Yrkestrafikkforbundet har kjempet for kontantfrie og trygge busser i mange år. Nå er vi veldig glade. Jeg forutsetter at dette gjelder alle busser og trikker i Ruters ansvarsområde. Disse sjåførene er selvsagt like utsatt som våre sjåfører har vært, sier Sæther, som viser til gode resultater med kontantfrie busser i Sverige.

Nå krever Yrkestrafikkforbundet fortgang i arbeidet for overgang til kontantfrie busser i hele Norge. Forbundet ber samferdselsministeren ta grep for å samordne overgangen til kontantfrie systemer. Det gjelder å tilpasse seg den nye hverdagen i Det Nye Norge.

– Mens arbeidet med å finne gode praktiske løsninger pågår, skjer det fortsatt til dels brutale ran på bussene, skriver leder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet i en e-post til statsråden. Han viser blant annet til et eksempel fra Akershus sist sommer. En bussjåfør ble truet med kniv og ranet da han hadde med sønnen sin på jobb.

Statsråden blir bedt om å ta initiativ overfor fylkene for å samordne og framskynde arbeidet med kontantfrie busser. Flere tillitsvalgte har uttrykt bekymring for at dette arbeidet ser ut til å være tilfeldig og lite systematisk.

http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article1822893.ece

http://www.firda.no/Innenriks/article5945631.ece