Det svenske skoleverket sier i prinsippet ja til niqab og burka. Det er opp til læreren å avgjøre. Men i prinsippet vil man ikke forby heldekkende klær.

Skolverket godkänner heltäckande slöja. Bara i undantagsfall kan rektor och lärare säga nej.

Nu kommer Skolverkets nya riktlinjer till svenska skolor och där är det tydligt att heltäckande slöja, eller niqab, är tillåtet. I ett PM hänvisar myndigheten till religionsfriheten och menar att det är upp till skolan och lärare att anpassa undervisningen efter elevernas behov.

«Heltäckande slöja kan försvåra kontakten och samspelet mellan lärare och elever, men Skolverket anser att dessa svårigheter i de allra flesta fall ändå bör kunna övervinnas», står det i riktlinjerna.

Det var i december 2010 som Diskrimineringsombudsmannen fattade beslut i ett ärende där en kvinna ansågs ha diskriminerats då hon inte fick bära slöja i ansiktet.

Enligt riktlinjerna kan det dock i enskilda fall finnas utrymme för lärare eller rektor att förbjuda slöja.

Metro: Ja till heltäckande slöja i skolan

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.