Nytt

Oslo Tingrett vedtok at det skal oppnevnes to nye sakkyndige som skal foreta en ny judisiell observasjon av Anders Behring Breivik. Saken har tatt en ny vending.

Begrunnelsen fra domstolen er debatten rundt rapporten fra Torgeir Husby og Synnøve Sørheim og det spesielle ved saken. Det kan derfor ikke skade med ytterligere informasjon til å belyse saken, som rettens formann sa. Men det hefter mange forhold ved et slikt skritt.

Behring Breivik sier han nekter å delta i nye samtaler. Advokat Geir Lippestad sier han støtter sin klient. Han grunnga det med alle lekkasjene.  Man kan ikke lenger stole på sekretessen saken krever. Derfor mener Lippestad at det rette forum for å belyse saken er rettssalen. Det skjer noe når fortrolig informasjon lekkes til mediene. Det kommer i brokker og blir fortolket av mediene.

Det siste har Lippestad rett i. VG har i dag lagt ut den psykiatriske rapporten fra Husby/Sørheim og Randi Rosenqvists vurdering. Den som leser den 234 sider lange rapporten vil møte et langt mer nyansert bilde enn det som har fremkommet i mediene. Det er mye informasjon her som mediene ikke har gjengitt. Hvilket belyser Lippestads poeng. Mediene blir motorer i saken som skulle vært styrt av rettsvesenet.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/psykiatrisk_vurdering/

Les også

-
-
-
-
-

Les også