Nytt

TV2 kunne igår fortelle at det psykiatriske senteret i Sandvika har observert Anders Behring Breivik siden august. Teamet har kommet til at Brevik hverken er psykotisk, schizofren eller suicidal.

Det er meget kategoriske konklusjoner, og står i direkte motstrid til den judisielle rapporten som Torgeir Husby og Synnøve Sørheim står bak.

Siden den er så kategorisk, dukker spørsmålet opp om teamet nettopp har hatt et ønske om å motsi og svekke den psykiatriske vurderingen.

Det samme gjelder TV2s dekning av saken, som ikke stiller noen spørsmål eller redgjør for hvordan teamet har observert Breivik.

Bare tre uker etter 22. juli begynte tre psykologer og en psykiater fra Sandvika distriktspsykiatriske senter en svært tett oppfølging av ham i fengselet.

TV 2 kan avsløre hva deres oppsiktsvekkende konklusjon er:

De mener Breivik ikke er psykotisk eller schizofren, at han ikke trenger medisiner – og at det heller ikke er noen fare for at han skal ta livet av seg selv.

Hva betyr «svært tett oppfølging»? Det er pretensiøse ord, men TV2 gjør ikke nærmere rede for dem. Er meningen å bygge opp under teamets troverdighet i forhold til de oppnevnte sakkyndige?
Er det snakk om psykiatrisk oppfølging, eller medisinsk, helsemessig/pleie/omsorg? TV2 gir ikke noen pekepinn eller svar.
Det er meget sterkt at teamet konkluderer så kategorisk med at Breivik er ingen av de delene som de sakkyndige sier han er.
Nå kan det gå mot oppnevnelse av nye sakkyndige til å vurdere Breiviks tilregnelighet.
TV2 skriver «kan», men det skinner igjen om at det er dit TV2 vil, og artikkelen er bygget opp på disse premissene.
Bistandsadvokat John Arild Aasen sier han ikke har noen mening om substansen i den psykiatriske rapporten, han vil bare ha størst mulig faglig tyngde og rydde tvil av veien.
Men måten han ordlegger seg på tyder på at han ønsker et annet resultat.
Aasen viser til Sandvika-teamets konklusjon som er i strid med de sakkyndige.
– Det sier meg at det er stor faglig uenighet, og at det er nødvendig med nærmere undersøkelser, helt åpenbart, sier han til TV 2.
TV2 skriver at Sandvika-teamets vurdering «rokker kraftig» ved Husby/Sørheims rapport, uten noe sted å klargjøre om Sandvikta-teamet har hatt Breivik til observasjon slik Husby/Sørheim har. Det er i så fall snakk om helt ulike vurderingsgrunnlag, og det vil være direkte uetisk av TV2 og teamet om ikke forskjellen kommer tydelig frem.
Man mistenker at aktører spiller på lag for å omstøte rapporten.
– Vi er redd disse samtalene de sakkyndige har hatt, ikke har vært tilstrekkelige til å avdekke hans virkelige, psykiske situasjon, mener Aasen.
Det er en grov insinuasjon å si at samtalene ikke har vært «tilstrekkelige» til å avsløre hans «virkelige, psykiske situasjon». Med disse ordene underkjenner Aasen Husby/Sørheims arbeid.
Statsadvokat Svein Holden har fått rapporten oversendt og skal på bakgrunn av den skrive et nytt brev til Oslo tingrett.
Oslo tingrett har gitt partene i saken mulighet til å be om ny judisiell observasjon. Breivik har ikke ønsket en slik. Syv av 22 bistandsadvokater skal ønske en ny vurdering.
Fristen for å uttale seg går ut torsdag 5. januar.