Sakset/Fra hofta

Morten og Tom Stiris skrev et lite leserinnlegg i Aftenposten, og Dagen har senere slått saken opp. Men i de andre mediene har det vært stille, om en episode som vekker ubehag, minner og bange forutanelser.

Saken fortjener omtale.

5. desember ble vår far, svigerfar, bestefar og oldefar gravlagt på den jødiske gravlunden. Under bårenedleggelsen dukker en ukjent person utenfor gjerdet og roper «fuck the jews!». Det var nazihilsen med strak venstre arm, og han virket truende. En av de tilstedeværende prøvde å få et glimt av denne personen, men uten mulighet å identifisere ham. I ettertid ser vi at denne handlingen høyst sannsynlig må ha vært bevisst. Fars begravelse var den eneste denne dagen. Vedkommende person må ha stått og ventet til det rette tidspunktet. Familien har selvsagt tatt dette veldig tungt. Dette er rett og slett trakassering på det verste. Å skjende et gravfølge og særlig under en rituell handling, er trakassering på sitt verste.

Far ble 91 år. Han måtte flykte til Sverige under Den annen verdenskrig. Hans to år yngre bror ble fengslet og sendt med frakteskipet «Donau» til Auschwitz, hvor han raskt ble gasset ihjel. De siste årene følte far at mye av mellomkrigstidens antisemittisme igjen florerte i Norge. Det bekymret ham, og han var oppriktig såret og skuffet. Vi vet at jødiske norske skolebarn trakasseres. De blir bedt om ikke å bære jødiske symboler av skoleverket. Det settes ned komiteer, men vi føler at det ikke blir tatt grep for å forebygge antisemittismen. Vi som er midt oppe i det, opplever at det bare blir prat og ingen handling. Nå er det altså kommet så langt at man «angriper» en begravelse. Vi vet selvsagt ikke om det er en enkelt person som står bak denne avskyelige handlingen, eller om han handlet på vegne av flere. Vi ber om at myndighetene engasjerer seg enda sterkere og aktivt går inn for bekjempelsen av antisemittismen!

Antisemittismen eksisterer fortsatt

Les også

-
-
-
-
-