En
To ganger i fjor sommer kjørte den 31 år gamle taxisjåføren kvinnelige passasjerer til et helt annet sted og voldtok dem. Den siste ga han sitt telefonnummer. Han var således lett å spore for politiet.

Likevel nektet mannen og påsto samleiene var frivillige. Det var først etter at han var dømt til åtte år av tingretten at han endret forklaring og kun klaget på straffeutmålingen.

Det interessante med den relativt strenge dommen, som ble stadfestet av lagmannsretten, er at domstolen sier hans private problemer ikke spiller noen rolle.

Familien med fem barn fikk store problemer etter at han havnet i fengsel, anfører mannen.

«Domfelte har redegjort for en meget vanskelig livssituasjon for sin kone og barn etter at han ble varetektsfengslet. Disse forholdene får etter omstendighetene ikke betydning ved utmålingen av straff», skriver dommerne i Gulating.

Hver for seg kvalifiserer de to voldtektene til fem-seks års straff, mener dommerne i Gulating. De skriver i dommen at Bergen tingrett satte straffen for lavt ved å dømme 31-åringen til åtte års fengsel.

Men siden mannen tilsto voldtektene da han møtte i lagmannsretten, fikk han likevel ikke økt straffen.

– Det er en meget streng dom i det som er en av de groveste og alvorligste voldtektssakene jeg har hatt befatning med. Selv om den er streng, mener jeg at den er helt riktig. Begge jentene har følt at de har vært i livsfare, sier Line Hvidsten Ingebrigtsen, som er bistandsadvokat for kvinnen i 20-årene som ble voldtatt i en bil på en øde parkeringsplass ved Kyrkjetangen i Bergen.

Tilbød skyss
En måned senere slo mannen til igjen, denne gangen i en av Bergens omegnskommuner. Framgangsmåten var den samme. En beruset kvinne takket ja til skyss hjem, men ble kjørt til et avstedsliggende sted og voldtatt.

Mannen har hele veien hevdet at det var snakk om frivillig sex i begge tilfellene, men ble ikke trodd av Bergen tingrett.

Da kvinnene forklarte seg i retten, sa begge at de trodde de skulle dø mens overgrepene pågikk.

«Slik retten ser det har tiltalte ved sine handlinger ødelagt to velfungerende, ressurssterke kvinners livskvalitet for lang tid», heter det i dommen.

Avbrøt studiene
Ingebrigtsens klient måtte avbryte studiene etter hendelsen, og har slitt med angst-, konsentrasjons- og søvnproblemer i ettertid.

– Men hun er veldig lettet for at hun ble trodd, og for at domstolen har tatt henne på alvor, sier bistandsadvokaten.

Pirattaxisjåfør og fembarnsfar dømt for to voldtekter

Fikk åtte år for dobbeltvoldtekt

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂