Nytt

Regjeringen hadde planer om å opprette egne sentre for asylanter som hadde fått endelig avslag og ikke returnerte frivillig. Nå er planene skrinlagt.

– Regjeringen har kommet til at retursentre vil koste mer enn hva vi får igjen. Derfor vil vi i stedet prioritere returfremmende tiltak i ordinære asylmottak, sier statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet til Aftenposten.

Tanken om retursentre dukket opp fordi det var omfattende opptøyer, vandalisering og brannstiftelser på ventemottakene på Fagerli i Nannestad og ved Lier.

Tanken var å skille ut tvangsreturtilfellene.

Skrinleggingen kan ikke unngå å vekke mistanke om politiske hensyn. Etter 22/7 ønsker regjeringen å legge seg på en mykere linje.

NTB har en morsom formulering:

Men ordningen med egne ventemottak skapte kritikk etter at det i fjor sommer begynte å brenne og det oppsto uroligheter på ventemottakene på Lier og Fagerli.

Det var vel ikke ordningen med ventemottak som utløste kritikk og behov for egne retursentre, men de massive ødeleggelsene som fant sted og sjokkerte publikum. Feilen lå vel ikke hos myndighetene, slik NTBs formulering gir inntrykk av. Særlig brannene representerte et stort sikkerhetsproblem både for beboerne og omgivelsene. På den bakgrunn oppsto behovet for å lage egne retursentre med forsterkede tiltak.

Behovet for slike retursentre synes å være sterkt til stede.

Returtallene for i år ligger an til å bli rekordhøye. Tallet på frivillig retur er 150 hver måned hittil i år, en økning på 25 prosent fra samme periode i fjor. Tallet på tvangsreturer hittil i år ligger nå på 3.000.

Regjeringen dropper plan om retursentre for asylsøkere