Nytt

Finansdepartementet har innført nye regler som sier at partier og enkeltrepresentanter på Stortinget ikke kan be Statistisk Sentralbyrå gjøre oppdrag for dem, uten at det er klarert med departementet.

Det er en betydelig innskrenking av SSBs uavhengighet og ikke minst partienes mulighet til å innhente opplysninger på egen hånd.

Partiene på Stortinget har kunnet sende henvendelser til SSB der de ber om å få belyst problemstillinger. SSB har måttet levere. Nå er det slutt på denne friheten. Alle henvendelser må gå gjennom Finansdepartementet.

Det er Klassekampen som har oppdaget endringen i instruksen.

3. juni sendte Finansdepartementet (FIN) ut nye retningslinjene for sine etatar, mellom anna Statistisk sentralbyrå (SSB) og Finanstilsynet.

Der står det at etatane må spørje om lov til å møte partigruppene eller einskildrepresentantar på Stortinget.

Som før må etatar som SSB informere om møter dei skal ha med komiteane på Stortinget, men:

«Annen kontakt mellom underliggende virksomhet og Stortinget (for eksempel komitéfraksjoner og enkeltrepresentanter) må eventuelt avklares med departementet».

Vil konfrontere Johnsen

– Det er nesten så eg ikkje trur det. Her freistar Arbeidarpartiet å kontrollere kva fakta meiningsmotstandarane får tilgang til. Dei strupar høvet til opplyst debatt, seier Ola Elvestuen, nestleiar i Venstre.

Også Høyres Arve Kambe reagerer og vil be om en forklaring. Det samme vil medlemmer av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Klassekampen har vore i kontakt med ein rekkje tilsette i SSB. Dei fryktar for sitt faglege sjølvstende og tillita til at informasjon frå SSB ikkje er redigert av partia som kontrollerer Finansdepartementet.

Ingen vil stå fram med namn av di dei ikkje vil verke illojale mot sjefane sine og den politiske leiinga i FIN.

Strupar kontakt med SSB

HINDER: Frå no av må forskarane i Statistisk sentralbyrå be finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) om lov til å møte stortingsrepresentantar