Nytt

Finansminister Siv Jensen hadde lov til å gripe inn i SSB-saken og opererte innenfor den ordinære instruksjonsmyndigheten, mener jusprofessor Geir Woxholth.

Tirsdag må finansminister Siv Jensen forklare seg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om sin håndtering av SSB-saken. Spørsmålet er om statsråden blandet seg for tett inn i omorganiseringen i den uavhengige etaten.

Men finansministeren får støtte for sin håndtering av saken av Geir Woxholth, som er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, skriver Klassekampen. Han er også tidligere lovrådgiver i Justisdepartementet og har skrevet kommentarene til forvaltningsloven.

Woxholth skriver på sin Facebook-side følgende om Statistisk sentralbyrå: «At organet benevnes uavhengig, er ikke til hinder for instrukser. Det er helt klart at departementet kan gi enhver form for administrativ instruks om organiseringen av SSB, generell eller konkret».

– Å stanse omorganiseringen i påvente av mer kunnskap er helt innenfor ordinær instruksjonsmyndighet. Meyer må ha skjønt at hun ikke kunne bli sittende og valgte å gå til offensivt motangrep, dels for å redde egen ære og dels for å sikre seg en god sluttpakke. Denne åpne forestillingen smaker veldig av taktikkeri, sier Woxholth til Klassekampen.

Samtidig understreker han at finansministeren ikke har myndighet til å avskjedige SSB-direktøren, men finner det underlig at Meyer ikke gikk av når hun fikk et så sterkt signal om at hun ikke lenger var ønsket som direktør.