«Nå som oppgjørets time nærmer seg, føler folk over hele kontinentet behov for å forberede seg på harde tider. I en krise gjør folk “opp status”, noe som betyr at de trekker seg tilbake til hovedkilden til sin sosiale identitet, og forbereder seg på å forsvare den. De gjør ikke dette bevisst. Men de gjør det likevel, og forgjeves forsøk fra komfortable eliter på å fordømme som “ekstremister” de mennesker hvis arv de har stjålet, forverrer bare reaksjonen. Men situasjonen er ikke god. Ikke bare er det land som det flamske og den engelske som ikke har noen egen nasjonalstat. Det halve århundret med fred og velstand har næret seg på den europeiske kulturarven uten å fornye den. Eurokratenes konstitusjonelle traktater og transnasjonale domstoler har gjort et poeng av å ikke gi noen fordeler til den kristne tro, og ånden av multikulturalisme har sørget for at nasjonale kulturer ikke får noen subsidier hverken fra nasjonale myndigheter eller fra EU. En “minoritetenes kult” er blitt pålagt ovenfra.»

Roger Scruton

Nasjonenes gjenfødelse