Når Erna Solberg uttaler at terrorhandlingene i Paris er enkeltpersoners handlinger. Solberg vil ikke at uskyldige skal bli syndebukker. Finnes det en fellesnevner for terrorangrepene i Frankrike de siste årene? Er det grupperinger som støtter opp om teroristene? Er terroristene enkeltpersoner som kun representerer seg selv?

Skal man få has på fienden må han identifiseres.

Erna Solberg maner til nasjonal ro. Et hardt prøvet folk av terroraksjoner er kanskje vanskeligere å holde i ro enn det er sagt.

– Vi lever i en ustabil verden. Det er nå viktig med nasjonal ro og at vi ikke gjør andre til syndebukker for det enkeltpersoner har gjort.

Aftenposten