Samme dag som Erna Solberg hadde sitt «muslimene behandles som 30-tallets jøder» i VG, utdypet hun temaet i NRKs morgensending.

Erna Solberg i Politisk Kvarter 04. august 2011.

NRK’s opptak starter dessverre inni samtalen med Solberg, slik at begynnelsen ikke er med.

ES: …både på 30-tallet og før det, altså denne troen på en verdensomspennende konspirasjon, troen på at all elendighet kommer av aktivitet gjort av jøder som gjerne var en syndebukk på det tidspunktet, det finner du veldig godt igjen i mye av disse ekstreme tankegodsene. Og som jeg av og til blir forbauset over, hvilket omfang får det når jeg ser hvilken respons du får hvis du skriver noe positivt om debatter om innvandring eller integrering i Norge, så ser jeg ganske mange som kommer tilbake med synspunkter, linker og sånt. Så jeg tenker at man skulle ha kunnet litt om mellomkrigstiden, kunnet litt om hva som skapte det klimaet som gjorde jødehetsen og forfølgelsene mulig og sett de parallellene bedre. Men det er ikke det jeg snakker om når jeg snakker om hverdagsrasismen.

NRK: Ja for nå vet vi alle hvordan jødehatet utvikla seg og hva slags konsekvenser det fikk. Du har ikke noen betenkeligheter ved å dra en slik sammenligning?

ES: Nei for jeg tror det er veldig viktig å være klar over at med en gang du tror at, altså at dette har jo åpenbart bidratt til å legitimere noen sånn litt forskrudde tanker, og dermed også til slutt noen handlinger. Og jeg tror at det er viktig å ta den diskusjonen. Denne verdensomspennende konspirasjonstankegangen som ekstreme grupper har, den er helt lik den man hadde om jødene tidligere. Den er, det at selv moderate muslimers uttalelser hetses sterkt, altså det er en opplevelse av å bli tingliggjort og bare bli sett på som muslim og ikke bli sett på som menneske. Men jeg sier at det er to forskjellige ting når jeg snakker om hverdagsrasisme og det som gjør at du skaper ekskludering i vårt samfunn. Og dette, dette er det ekstreme tankegodset. Og det ekstreme tankegodset sprer små drypp inn i debatten som vi av og til må, altså som vi rett og slett må sette foten ned for.

NRK: Ja, på hvilke andre områder er det denne hetsen foregår? Du nevner på nett for eksempel.

ES: Ja det dreier seg mye om disse lukkede foraene, selvfølgelig, men det dreier seg om et tankesett. Som jeg mener at det er viktig å sette søkelys på. Og si at det tankesettet, hvor vi altså bare tenker gruppe, og vi tenker at det er noen som spiller strengene bak det, det bidrar faktisk til en fremmedgjøring og en mindre menneskeliggjøring av mennesker uansett religion.

NRK: Men som vi også da møter i dagliglivet?

ES: Ja altså, det er en annen debatt. Jeg ser at når noen har trukket sammen intervjuet fra VG i en annen nyhetssak så sauser de godt sammen to forskjellige tema. Hverdagsrasismen dreier seg om spørsmålet om: Skal alle norske ungdommer, uansett hvem foreldrene deres er og hvor de kommer fra, oppleve at de står likt og at har samme muligheter i et samfunn. Ja da må vi få bukt med alle disse små signalene som gis, om det er økede vanskeligheter med å komme inn i arbeidslivet, om det er diskriminering i utelivskøen, mange av disse tingene som bidrar til at man opplever at jeg er ikke, altså jeg er en annenrangs borger i dette samfunnet. Det skaper avmakt. Og til slutt så skaper altså mange av disse små signalene den frustrasjonen som også leder til annen type ekstremisme på den siden.

NRK: Ja helt til slutt, hva bør gjøres for å hindre dette?

ES: Det viktigste er faktisk å sette søkelyset på den typen diskusjoner, og trekke disse parallellene. Jeg tror at det er bare åpenhet og debatt rundt sånne spørsmål som faktisk bidrar til at man bygger opp forståelse for at det tankegodset som Breivik har stått for, og som en del andre i nettdebatter og annet står for knyttet til Islam og anti-islamister, det er faktisk et tankegods som minner forferdelig på antisemittismen og grunnlaget for det som skjedde senere.

NRK: Takk for at du var med oss, høyreleder Erna Solberg.

Programleder Monica Westhrin

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.