Nytt

Oslo kommune la i går frem rapporten om antisemittisme og rasisme på ungdomstrinnet i Oslo-skolen, som er basert på en kartlegging gjennomført av analysebyrået Perduco. I det som fremstår som en metodisk solid undersøkelse, har man blant annet sett nærmere på negative opplevelser elevene har hatt som følge av mobbing, intoleranse og diskriminering på religiøst eller etnisk grunnlag.

Et representativt utvalg på hele 5651 ungdommer er blitt intervjuet, herunder 2139 elever med kristen bakgrunn, 1179 muslimer, 1582 uten religiøs tro, 160 hinduer, 91 buddhister og 36 jøder — for de sistnevntes vedkommende en stor andel av det totale antallet. Svarfrekvensen var på 78%.

Rapporten inneholder gode og dårlige nyheter.

En god nyhet er at hele 80% av elevene som har svart på undersøkelsen oppgir at de aldri er blitt utsatt for vold, trusler om vold, dytting, stygge kommentarer eller utfrysning pga. nasjonal bakgrunn. En prosent har opplevd vold, 12 prosent stygge kommentarer fra medelever. Det må alt tatt i betraktning sies å være et godt resultat. Av dem som har opplevd ubehagelige hendelser pga. annen nasjonal bakgrunn enn norsk, er det relativt små forskjeller hva angår foreldrenes opprinnelsesland. Det er snarere den etniske sammensetningen ved den enkelte skole som er avgjørende.

Oppløftende er det også at 85,2% ikke har opplevd noen av de nevnte ubehagelighetene som følge av personlig tro.

Sjokkerende er det derimot å se hvordan den diskrimineringen som forekommer på religiøst grunnlag i eksepsjonelt høy grad rammer jøder: 33,3% eller en tredjedel av de jødiske ungdommene oppgir at de er utsatt for negative hendelser 2-3 ganger i måneden eller oftere, hvilket er en andel som er mer enn tre ganger større enn for nest mest diskriminerte gruppe, buddhistene, og mer enn seks ganger større enn for muslimene:

Sekstito prosent oppgir at det hender elever kaller hverandre for «jøde», hvilket i mer enn halvparten av tilfellene oppfattes som noe negativt. Omlag sytten prosent svarer at de oppfatter ordet «jøde» som noe positivt, mens tallene for «muslim» er 27,5%, «svenske» 29,4% og «tysker» 23,3%. Omtrent like mange, ca. en syvendedel, oppfatter disse tre ordene negativt.

Det er bare å konstatere at den norske offentligheten har høstet eksakt som den har sådd, og i den grad disse funnene ikke forties vil det nok bli pinlig å høre hvordan folk bortforklarer eksistensen av bålet de selv har båret ved til. I skrivende stund viser et nyhetssøk på Kvasir at det kun er NRK, Vårt Land og Dagen som har nevnt denne rapporten på sine nettsider.