Nytt

Kravet om politiattest fra alle som jobber i norske barnehager og skoler på at de ikke er siktet eller dømt for seksuelle overgrep mot barn gjelder ikke for utenlandske statsborgere. Kravet er innført for å hindre at kjente seksualforbrytere eller andre kriminelle får arbeide med barn. For innvandrere fra land utenfor EØS-området må vedkommende ha bodd fem år i Norge for å få vandelsattest av politiet.

Leder i Private barnehagers landsforbund, Arild Olsen, sier han kjenner til flere eksempler om utenlandske statsborgere som er blitt ansatt, til tross for at de er dømt for overgrep i sitt hjemland:

– Vi har eksempel fra en barnehage i Bergen, der en person var dømt for overgrep som ville ha gjort at han ikke ville ha fått politiattest i Norge. Og dermed ikke fått lov til å jobbe med barn, ungdom eller psykisk utviklingshemmede, sier leder i Private barnehagers landsforbund, Arild Olsen.

– Vedkommende fikk jobb i Norge og det hele blir oppdaget ved en tilfeldighet. Dette ville ikke ha skjedd hvis vi hadde hatt et system der han måtte ha levert attest fra sitt hjemland når han søkte jobb i Norge, hevder Olsen, som sier han kjenner til flere eksempler på det samme.

– Vi kan ikke se noen sammenheng i at det er nødvendig med ett sett regler for nordmenn, og et annet og mer lempelig for folk som kommer fra andre land og jobber i Norge, sier Olsen.

Den manglende oppfølgingen av kravet skyldes at noen land ikke gir ut politiattester, mens andre lands attester ikke innholder de ønskede opplysningene.

– På noen tidspunkt så kommer vi ikke lenger enn at arbeidsgiveren må gjøre alt arbeidsgiveren kan for å forsikre seg om at det er trygge personer som ansettes, og man kan ikke stole blindt på politiattester, sier Rugtvedt.

Myndighetene har ingen tall på hvor mange utenlandske statsborgere som jobber i norske barnehager og skoler uten politiattest, men i følge Olsen dreier det seg om flere tusen ansatte.

NRK: Krever vandelsattest av nordmenn, men ikke av utlendinger