Etter at fransk politi i går lettet kontrollen av nordafrikanere på vei fra Italia, tok utviklingen i dag en uventet vending. Frankrike er nemlig gått til et såpass uvanlig og oppsiktsvekkende skritt som å stanse absolutt all togtrafikken fra sitt naboland på den andre siden av Alpene, hvilket naturligvis innskrenker mobiliteten på tvers av den normalt sterkt traffikerte grensen kraftig, og skaper vanskeligheter for helt alminnelig og nødvendig persontransport.

Talsmenn for franske myndigheter sier at togstansen kun er et midlertidig, kortvarig tiltak, men det er lite trolig at nordafrikanernes relativt uhindrede bevegelsesfrihet kommer raskt i gang igjen. Frankrike har nemlig sendt politistyrker med full opprørsutrustning til grensen, hvilket ikke rimer med det tilsynelatende opphøret av streng kontroll som gårsdagens myke linje kunne bære bud om. Siste kapittel i denne historien er altså langt fra skrevet.

La Repubblica: Immigrati, la Francia blocca i treni