francis.fukuyama

Francis «end of history» Fukuyama er i Oslo og holdt forelesning. Han gav et intervju til Aftenposten der han sier en del interessante ting om nasjonalstaten, samtidig virker det ikke helt som om Fukuyama forstår hvor dyp Europas krise er. Han mener Europa tar imot alt for mange for fort, men tror både EU og Europa overlever.

– For å løse flyktningkrisen må Europa gjøre to ting. For det første må det bruke mye mer penger på å ta vare på flyktningene som er i Midtøsten. For det andre trenger Hellas og Italia hjelp til å sikre grensene sine. Schengen-avtalen gir ingen mening uten kontroll over de ytre grensene.

Men det ingen vil snakke om er trinnene før det skjer, som forutsetter bruk av makt. Så lenge man ikke tør å sette makt på dagsorden blir forslagene tomme slag i lufta.

Fukuyama er god på demokrati. Den som slutter opp om demokratiets spilleregler kan bli borger, uavhengig av opprinnelse. Men poenget med det nye Europa er at det har en stor befolkning som ikke er enig i de demokratiske spillereglene og hva mer er: bekjemper dem, noen med alle midler. Bare den som er europeer forstår hvor dyp denne krisen er.

Fukuyama vil gjerne spise og spare puddingen på en gang. Han roser Angela Merkel for hennes lederskap i migrantkrisen og sier samtidig:

– Det er uunngåelig at de høyrepopulistiske partiene i Europa vil fortsette å vokse. De ønsker å beholde landets kultur, noe som ikke er helt urimelig. Det kommer til å bli vanskelig å assimilere folk om ikke landene senker farten på inntaket av flyktninger. Migrantene kommer til å bli sinte og misfornøyde. Det må Europa være bedre forberedt på.

Ikke helt urimelig? Han nevner heller ikke hvorfor det blir vanskelig å assimilere alle som kommer. Det kommer ikke bare av farten.

– Har EU institusjonene som trengs for å ta imot flyktningene på en god måte?

– Det avhenger av hvilket land det er snakk om. Den beste rollemodellen for integrering av flyktninger er Frankrike. Siden revolusjonen har det franske konseptet for statsborgerskap vært basert på at du er født i Frankrike, ikke hva slags etnisk bakgrunn du har. Britene derimot har misforstått hva multikulturalisme er. I Storbritannia kan du drive en muslimsk skole som bevisst ekskluderer ikke-muslimske barn. Det er en dårlig idé. Skolesystemet bør aktivt brukes til å forme folks felles kulturelle verdi.

Hvis Frankrike er modellen er det mye Fukuyama ikke har fått med seg.

 

Aftenposten.no«>Francis Fukuyama: – Senk farten på inntaket av flyktninger

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂