Arbeidernes Ungdomsfylking, AUF, går sterkt imot at Aps landsmøte skal vedta forslaget om å forby hijab på dommere og aktorer for å ivareta nøytraliteten i rettssalen.

Aps integreringsutvalg, ledet av Jonas Gahr Støre, kom frem til at dommere og aktor bør følge samme nøytralitetsprinsipp som politiet: nei til religiøse markører.

Men dette er AUF sterkt uenig i. Integrering har ingenting med klesplagg å gøre, hevder leder Eskil Pedersen.

– Vi vil jobbe hardt både i salen og opp mot redaksjonskomiteen for å unngå at dette blir vedtatt. Dette er å forenkle integreringsdebatten. Integrering handler ikke om hvordan man går kledd.
..
Det er naivt å tro at forbud mot klesplagg vil gi bedre integrering. Man kan ikke forby hijab bare for å forby noe, eller bare være strenge for å være strenge. Vi må bruke tiltak som virker, og vi tror et forbud mot klesplagg skyter langt over mål, sier AUF-lederen.

– Hvilke tiltak virker, tror du?

– Vi må bli flinkere til å inkludere jentene og kvinnene som bruker disse hodeplaggene på alle mulige samfunnsarenaer. AUF mener at dommere skal opptre på en måte som inngir tillit og respekt, og følge etiske prinsipper som ikke gir tvil om dommerens nøytralitet, uansett hvilket klesplagg de har på seg.
..
– Jeg ville ikke fått mindre tiltro til en dommer eller aktor dersom han bar et kors rundt halsen, selv om jeg ikke er religiøs selv, påpeker Pedersen.

AUF sier at de mener at dialog i større grad enn et forbud kan bidra til integrering.

Det er påfallende at AUF binder seg så sterkt til masten i en så kontroversiell sak. Hvor har AUF tenkt at medlemmene skal komme fra i fremtiden?

AUF varsler hijab-krig på Aps landsmøte