Nytt

En ny valglov gir 2 millioner tyrkere i Tyskland rett til å stemme ved valget i Tyrkia i juni. Det gjør tyrkerne i Tyskland til den fjerde største valgkretsen.

At statsminister Recep Tayyip Erdogan under sitt besøk nylig sa det var tyrkernes plikt å lære sine barn tyrkisk før tysk, vakte sterke reaksjoner blant tyskere. Koblet med ny valglov og et løfte om et spesielt «blått kort» for tyrkere som velger tysk statsborgerskap, skaper et inntrykk av at Erdogan ikke har respekt for tysk suverenitet. Han behandler tyrkerne i Tyskland som sine undersåtter, ikke Tysklands.

På høyresiden tas dette som bevis på at Tyrkia ikke hører hjemme i EU.

Necla Kelek, som selv er av tyrkisk avstamning, sa Erdogan oppførte seg som en sultan på besøk.

»Erdogan har prædiket tyrkisk nationalisme på tysk jord. Det er antieuropæisk og understøtter vores betænkeligheder angående tyrkisk EU-medlemskab«, sagde Erwin Huber, formand for det konservative regeringsparti CSU, til avisen Münchner Merkur.

Mange tyrkere har beholdt sitt tyrkiske pass blant annet for ikke å miste arveretten i hjemlandet. Tyskland tillater ikke dobbelt statsborgerskap.

Erdogan frister med en ny ordning, et blått kort, som skal gi tysk-tyrkere utstrakte rettigheter overfor offentlig sektor i Tyrkia, slik håper han å bevare og styrke båndene.

National identitet : Tyrkiet über alles
Troels Heeger, Informations korresponde
nt