Nytt

Seks muslimske fundamentalister av marokkansk opphav ble i går morges arrestert i den norditalienske byen Brescia, anklaget for oppfordring til hat og vold. Fem av dem ble siden satt i husarrest, mens den sjette ble fengslet. Samtlige tilhører en ultraortodoks bevegelse kalt Al adl wal Ihsan (rettferdighet og kjærlighet) som har vært aktiv i Marokko siden 1950-tallet.

Gruppen på seks har etter alt å dømme ikke hatt planer om å gjennomføre terrorangrep, men den representerer en ideologi som avviser det vestlige samfunnet og dets «fordervelse» fullstendig, tar til orde for sharialover og gjenopprettelsen av kalifatet, foruten å pålegge egen familie en uhyre streng livsstil i samsvar med disse idealene. Ungdommer i gruppens familie og omgangskrets skal ellers ha blitt vist videoer som oppildnet til hellig krig og forherliget det å ofre livet for Allah. En av de arresterte er tidligere imam i Montichiari, og ble for noen år siden arrestert for å ha mishandlet sin kone.

Det hemmelige politiet kom på sporet av gruppen under kontroller som ble foretatt i forbindelse med pavens besøk i Brescia i desember 2009, da man oppdaget at medlemmer av Al Adl wal Ihsan pleide å møtes i en leilighet like utenfor Lombardia-regionens nest største by. Under hemmelige undersøkelser hjemme hos et medlem av gruppen fant man møteprotokoller som dokumenterte hvordan de fordømte Vesten og førte et truende språk mot paven, som «fortjente å straffes» for etter sigende å ha vært ansvarlig for at Magdi Allam konverterte til kristendommen.

Italias beredskap mot islamsk ekstremisme må sies å være av et helt annet kaliber enn eksempelvis Norges. Mens antivestlige bevegelser i Norge får stilt lokaler til disposisjon for sin møtevirksomhet av såkalte utdanningsinstitusjoner, blir de rettsforfulgt i Italia.

Corriere della Sera: Brescia, arrestati sei marocchini