Kommentar

En sjette person er arrestert mistenkt for å ha planlagt å drepe pave Benedikt 16. mens han er i London. Flere av mennene skal være fra Algerie, alle er muslimer.

Hvis attentatplanen blir bekreftet har den flere implikasjoner:

Igjen har muslimer planlagt terror, og denne gang mot overhodet for den katolske kirke. Det vil om ikke annet gjøre inntrykk på mange kristne: selv en av kristenhetens fremste ledere skal drepes under et statsbesøk.

Lærer ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad, som ofte brukes av NRK til å kommentere britiske forhold, lurte på om det kunne være the Real IRA, uten å forklare hvorfor katolikker skulle drepe katolikkenes overhode.

Da han fikk spørsmål hvem som sto bak, ignorerte han først spørsmålet, men nevnte til slutt i at de kom fra «islamske land». Uviljen mot å henge bjella på katten er stor, som om det skulle hjelpe.

Den samme Mustad kviet seg ikke for slå fast at britene helst ikke ville hatt noe besøk av paven, ikke når det skal koste dem 100 millioner kroner i sikkerhetstiltak. At terrorplanene viste grunnen til den høye beredskapen, kom han ikke inn på.

NRKs egen korrespondent Gry Blekastad Almås la vekt på at arrestasjonene skjer etter lover som er et brudd på personvernet. At myndighetene har fått kritikk for at lovene krenker den personlige integritet, var relevant å trekke frem når fem mennesker var arrestert mistenkt for å ville drepe paven. Mente hun at de fem ikke burde vært arrestert? Hvis kritikerne hadde fått viljen sin ville de ikke det. Blekastad Almås fikk det til å høres ut som om dette var nok et eksempel på at kritikerne har rett, mens realiteten må ha vært det motsatte; loven viste hvorfor den trengs.

Man burde ha nevnt implikasjonene: at muslimer kan ha forsøkt å drepe paven.

Det er også en annen implikasjon: muslimers lojalitet som arbeidere. De seks arbeidet som gatefeiere for selskapet Veolia. Dermed kunne de bevege seg fritt i det området paven besøkte. Nå vet sikkerhetsmyndigheter at gatefeiere kan være en sikkerhetstrussel, og arbeidsgivere med sensitivt arbeid vet at muslimer kan være en sikkerhetsrisiko.

Men hva er sensitivt? Vaskeassistenter feks. beveger seg i bygg når det ikke er andre der, det samme gjør vektere. Betyr det at arbeidsgiverne nå vil sjekke og dobbeltsjekke muslimske ansatte og muligens være skeptiske til nye? De seks som er arrestert har igjen stilt muslimer i negativt lys, ikke bare i forhold til andre trossamfunn, men også i forhold til arbeidsgivere og myndigheter. Kan man stole på muslimer? Man kan snakke mot «profiling», men realiteten er at enhver som tar arbeidsoppgavene alvorlig må ta disse forhold i betraktning.

Selv om mediene helst vil tone ned denne saken, og gå «videre», vil den bli lagt merke til av en rekke instanser og få konsekvenser for sikkerhetstiltak, og arbeidslivet er en vesentlig del av sikkerheten.