Sakset/Fra hofta

Den eneste «demonstranten» jeg så i NRKs overføring fra Margaret Thatchers begravelse i dag, var en i folkemengden som holdt opp en plakat med teksten «Thank You Mrs Thatcher».

Siden Margaret Thatcher døde 8. april, har vi daglig fått en dose anti-Thatcher i norske medier. Vi har knapt hørt et positivt ord om denne sterke kvinnen som satt som Storbritannias statsminister i 11år. Det er i avisene skrevet om feirende briter, rasende protester og heftige kostnadskrangler rundt begravelsen til denne store politikeren. Det er liketil blitt referert til personer som i flere år har drømt om å tråkke på Thatchers grav. Respektløsheten har gått utover alle grenser. Jeg har selv snakket med mennesker nokså langt ute på venstresiden som slett ikke tror på thatcherism, men som likevel har reagert på den manglende respekten våre medier har vist en nylig avdød statsleder.

Ut ifra forhåndsomtalene i mediene, hadde jeg forventet demonstrasjoner og mishagsytringer i forbindelse med gravferden i dag. Det jeg fikk se var derimot en stille og verdig prosesjon med Thatchers båre drapert i Union Jack i Londons gater. Til tross for at dette var en vanlig arbeidsdag, hadde titusener av mennesker møtt fram for å ære Margaret Thatcher på hennes siste ferd i Londons gater. Publikum klappet til ære for Margaret Thatcher idet båren passerte stadig nye mennesker.

Gry Blekastad Almås, NRKs reporter, hadde stilt seg i et område der det var bebudet demonstrasjoner. Vi fikk ikke se bilder fra der hun sto(?) men Blekastad Almås kunne fortelle seerne at noen få hadde snudd ryggen til båren i det den passerte. Og ellers hadde det ikke vært noen demonstrasjon. Gatebildene fra London i dag viste meg den virkelighet media ikke har fortalt meg om. Selv om dette ikke er en offisiell fridag i Storbritannia, så var gatene fulle av mennesker som om en kongelig ble stedt til hvile. Det hele foregikk i verdige former. Dronning Elisabeth og prins Philip var i Thatchers begravelse. Vi skal merke oss at dronningen ikke har vært i noen statsminister-begravelse siden Winston Churchills bortgang i 1964. Til tross for at seks britiske statsministre er døde siden Churchill, er det kun ved Margaret Thatchers begravelse at dronningen valgte å være til stede og hedre minnet. Og akkurat som på Churchills begravelsesdag, kunne ikke londonere i dag høre sin Big Ben. I dag var Big Ben stilnet til ære for Margaret Thatcher.

Våre massemedier har vært flinke til å formidle hvor hatet Margaret Thatcher var, at hun fremdeles splittet Storbritannia og at tidligere gruvearbeidere avskydde henne i alle år etter at hun la ned store deler av kullgruveindustrien. Det har blitt sagt og skrevet sørgelig lite om at gruveindustrien var en ulønnsom, statseid og subsidiert næring som gikk med stadig større underskudd. Sannheten var at noen måtte rydde opp i dette voksende problemet. Tidligere statsministre hadde ikke turt å ta tak i gruveindustrien fordi fagforeningene var for sterke. Dette medførte at problemene bare vokste og vokste og ingen leder var tøff nok til å få en løsning på problemet. Margaret Thatcher er fremdeles svært upopulær blant sosialister og venstreradikale, og det skyldes i all hovedsak to forhold. Det ene var de inflasjonsbekjempende tiltak hun innførte. Disse tiltakene bestod i å øke styringsrenten, redusere skatter og redusere subsidiering av offentlige arbeidsplasser som hadde vokst frem under tidligere regjeringer. Blant annet ble dette viktig i kullgruveindustrien som var offentlig eid og gikk med massive underskudd som ble subsidiert av staten. Det andre var hennes steile linje i streiken i kullgruvene i 84/85. De politiske tiltakene førte til en rask og relativt kortsiktig økning av arbeidsledigheten. Den nådde en topp i 1983 med 3,6 millioner, men fra 1986 kun ett år etter de store kullgruvestreikene var avsluttet, raste arbeidsledigheten nedover igjen som en følge av de grepene Thatcher tok. Margaret Thatcher tok den upopulære jobben i å rydde etter tidligere regjeringer.

Da Thatcher moderniserte og privatiserte de lønnsomme kullgruvene og la ned de ulønnsomme, førte dette selvsagt til streik, opptøyer og en upopularitet i enkelte kretser som vedvarer helt til denne dag. Margaret Thatcher tok de grep som var nødvendig i en ulønnsom og forurensende industri som var på hell. Det er et stort paradoks som ingen journalister dveler ved at hennes kritikere i dag er blant dem som nå kjemper innbitt for lavere CO2-utslipp. Glemt er hva Thatcher gjorde for å ende den forurensende kullgruveindustrien i Storbritannia.

I kveldens Dagsrevy fikk vi se noen demonstranter. Blant annet fikk vi høre fra en mann som var født i 1979, det året Thatcher ble statsminister. Denne demonstranten kunne fortelle at han var blitt oppdratt til å hate Margaret Thatcher. NRKs reporter Blekastad Almås berettet om denne lille demonstrasjonen, men måtte medgi at demonstrasjonen druknet fullstendig i applaus fra mennesker som var kommet for å vise Margaret Thatcher den siste ære.

Londons gater i dag var et vitnesbyrd på at Margaret Thatcher etterlater seg en politisk arv det står respekt av. Derfor var gatene fulle av mennesker som ville hedre og vise Margaret Thatcher den siste ære i dag, derfor overvar dronningen begravelsen i dag, derfor var Big Ben stille i dag og derfor hadde en fra folket en plakat i dag med påskriften «Thank You Mrs Thatcher».