Nytt

Politiets ransaking av boligen til den 48 år gamle tunisieren som i går gikk amok på Malpensa-flyplassen utenfor Milano, brakte på det rene at han hadde antivestlig skriftlig materiale hjemme, endel av det sågar limt fast til veggen. Mannens PC var besynderlig nok blitt ødelagt ved å brennes i peisen.

Statsadvokaten som er satt på saken uttaler at etterforskningen ikke har vist noen som helst forbindelser til ekstreme islamistiske miljøer. Mannen hadde kort tid i forveien forlatt sin arbeidsplass, og boligen bar preg av en vanskjøtsel som etter politifolkenes oppfatning var lite forenlig med å ha barn i huset.

Profilen som etterhvert fremtrer er altså en person med store personlige problemer som finner utløp for sin frustrasjon ved selvradikalisering — kanskje med parabolantennens hjelp — og påfølgende voldshandling, men som i fravær av samarbeidspartnere og spesialtrening ikke klarer å anrette stor skade. I tiden før tildragelsen på Malpensa hadde han ofte latt Vesten generelt og Italia spesielt unngjelde verbalt, og italienske naboer forteller at han fra tid til annen pekte på dem i barnas nærvær idet han sa: «Disse er døde alle sammen.»

Det er ikke første gang noe slikt skjer i Italia. Mannen som uten å skade noen andre sprengte og lemlestet seg selv i en militærleir utenfor Milano for et par år siden, hadde en lignende profil. En viktig forskjell var at han hadde rukket å komme i kontakt med en radikal kjellermoské, men forhistorien var problemer med penger, jobb og familie. En tredje person som noen år før det igjen sprengte bilen sin i luften med gass utenfor en McDonalds-restaurant i Brescia, var også en taper som kun drepte seg selv.

Man kan lure på hvor mange slike potensielle voldsmenn det er rundt omkring i de europeiske landene. Hvor mange lever like miserable liv som denne tunisieren uten å miste den siste resten av selvbeherskelse? Det er ikke noe godt tegn hvis trange økonomiske tider og uinnfridde forventninger om et godt liv i Europa gjør veien kort til antivestlig ideologi for flere muslimer. På den annen side må italienske myndigheter sies å ha lyktes brukbart med bekjempelsen av islamsk ekstremisme når en slik persons støyende offentlige misnøye ikke er blitt fanget opp og forsøkt utnyttet bedre av mere målbevisste krefter.

Corriere della Sera: Tunisino assalta Malpensa: la sua, un’ossessione contro l’Occidente