Nytt

Den opprørte lederen av Norsk Innvandrerforum, Athar Ali, mener at et mulig forbud mot søskenbarnekteskap er et overgrep, og viser til at inngiftede nieser og kusiner utgjør flinke hushjelper for familien:

– Forbud er ingen løsning, sier lederen for Norsk Innvandrerforum og trekker fram flere fordeler ved ekteskap mellom fetter og kusine:

Det er trygt å gifte seg med søskenbarn, fordi man kjenner dem bedre enn andre «fremmede». Det er dessuten en viktig alliansebygging for familien og en vanlig skikk i muslimske land. Dessuten kan en inngiftet niese ta bedre vare på gamle familiemedlemmer enn andre som ikke kjenner familien like godt.

Hvorvidt nevøer og fettere har like gode forutsetninger for å være flinke hushjelper – og eventuelt hvorfor ikke – fremgår ikke av herr lederens fascinerende og prinsipielle argumentasjon for fortsatt inngifte.

Dagsvisen: – Forbud mot søskenbarnekteskap er et overgrep