En lang rekke domfellelser har gjort slutt på fortielsen og benektelsen av eksistensen av såkalte asiatiske gjenger, hovedsakelig bestående av gifte menn av pakistansk opprinnelse, systematiske jakt på og seksuelle utnyttelse av mindreårige, etnisk engelske jenter mellom 11 og 16 år i særlig sårbare livssituasjoner. Som oftest dreier det seg om jenter som allerede i sosialtjenestens søkelys eller varetekt pga familieoppløsning og/eller problematisk atferd.

Nå iverksetter britiske myndigheter en landsdekkende undersøkelse av den urovekkende virksomheten. Undersøkelsen skal foretas av en gruppe som er spesialister på misbruk av barn, og skal særlig se på problemets bakgrunn.

Officials said the remit of the inquiry had yet to be announced – but it is sure to recommend greater openness about discussing an issue often regarded as ‘taboo’ by police officers terrified of being accused of racism.

The Daily Mail revealed in November how this exploitation – concentrated in communities across northern England and the Midlands – has continued for more than a decade without meaningful public discussion.

One senior police officer last week claimed the failure of police and social services to address the ‘ethnicity factor’, and highlight patterns of mass sexual abuse by older Asian men on white girls, could be down to a fear of being branded racist.

Detective Chief Inspector Alan Edwards of West Mercia Police said: ‘These girls are being passed around and used as meat. To stop this type of crime you need to start talking about it, but everyone’s been too scared to address the ethnicity factor.’

Fremgangsmåten som blir benyttet overfor de mindreårige pikene er stort sett den samme: mennene “skjemmer bort” (grooming) den aktuelle piken med komplimenter og gaver. Så følger spørsmål om hvem piken f.eks. bor sammen med som en del av mennenes kartlegging av hvilken beskyttelse eller sikkerhet hun har, mtp på eventuelle omsorgspersoners reaksjon på mennenes målbevisste tilnærmelser til piken. Når hun først er kommet inn i gruppen, blir hun systematisk misbrukt og går på rundgang mellom mennene og gjerne deres slektninger. I flere tilfeller har piken også blitt tvunget inn i prostitusjon.

Bare siden august 2010 er 22 pakistanske menn funnet skyldig og dømt for systematisk grooming og seksuelt misbruk av mindreårige jenter, men eksperter hevder at de kjente sakene bare representerer en brøkdel av det siste tiårets “tidevannsbølge” av lignende saker i Midt- og Nordengland.

En ny forskningsrapport som identifiserer 17 rettssaker siden 1997, 14 av dem de siste tre årene, som involverer menn og jenter mellom 11 og 16 år fant, viser en urovekkende trend:

Ofrene kom fra 13 forskjellige byer og i hver sak ble to eller flere menn dømt for forbrytelsene.
Totalt ble 56 menn, med en gjennomsnittsalder på 28 år, funnet skyldige i forbrytelser som voldtekt, barnebortføringer, “uanstendig” overfall og sex med et barn.
Av de 56 var tre hvite, resten var asiatiske. Av disse var 50 muslimer og majoriteten var medlemmer av det britisk-pakistanske miljøet.

I kjølvannet av den siste rettssaken og den aktuelle undersøkelsen pådro tidligere innenriksminister Jack Straw seg kraftig kritikk fra partikollega Keith Vaz og flere organisasjoner da han pekte på det pakistanske miljøet i Storbritannia:

«- La oss være klare på at pakistanere ikke er de eneste som begår seksualforbrytere , og i overveldende grad er fengslene fulle av hvite sexforbrytere.

Men det er et spesielt problem som involverer menn av pakistansk opprinnelse som går målbevisst etter sårbare unge, hvite jenter.

Vi har behov for at det pakistanske miljøet tenker mye klarere over hvorfor dette pågår og være mer åpne om problemene som fører til at et antall menn av pakistansk opprinnelse mener at det er OK å utnytte [target] hvite jenter på denne måten.

Disse unge mennene syder av testosteron, de trenger utløp for det, men jenter av pakistansk opprinnelse er utenfor rekkevidde og de forventes typisk å gifte seg med en pakistansk jente fra Pakistan.

De søker dermed andre utveier, og ser disse unge kvinnene, hvite jenter som er sårbare, noen av dem under offentlig omsorg, som de oppfatter som lettkjøpte.»

Vaz anklager Straw for «stereotyping» og insisterer på at sakene ikke er symbolske for noe «kulturelt problem».

Straw har så langt nektet å beklage uttalelsene, og bare en dag etter sto organisasjoner for britiske hinduer og sikher frem med anklager om samme type forbrytelser mot jenter fra deres miljøer. Hovedsakelig pakistanske menn går målbevisst etter svært unge jenter, som deretter blir misbrukt seksuelt av mennene og deres slektninger. Flere skal også ha bli presset til å konvertere til islam. – Dette har vært et seriøst problem det siste tiåret, sier Hardeep Singh fra Network of Sikh Organizations (NSO).

«Straw does other communities a disservice by suggesting that only white girls were targets of this predatory behaviour. We raised the issue of our girls with the previous government and the police on several occasions over the last decade. This phenomenon has been there because a minority of Islamic extremists view all ‘non believers’ as legitimate targets,» said director NSO Inderjit Singh.

Targeted sexual offences and forced conversions of Hindu and Sikh girls was not a new phenomenon in the UK, said Ashish Joshio from Media Monitoring group.

«This has been going on for decades in the UK . Young Muslim men have been boasting about seducing the Kaffir (unbeliever) women. The Hindu and the Sikh communities must be commended for showing both restraint and maturity under such provocation,» he added.

Hardeep forklarer at The Hindu Forum of Britain allerede i 2007 varslet om at hundrevis av hinduistiske og sikhiske jenter først ble utsatt for romantiske tilnærmelser og deretter truet og konvertert av muslimske menn.

Inderjit said,» We are heartened by the swift condemnation of this behaviour by the Prime Minister David Cameron and his government. However, we urge the government to be firm in dealing with this criminal behaviour to protect the vulnerable girls, and, importantly protect the good name of the majority law abiding members of the Muslim community.»

De siste seks månedenes rettssaker har gjort de pakistanske gjengenes systematiske jakt på og omfattende seksuelle utnyttelse av unge/mindreårige piker så synlig at problemet ikke lenger lar seg tie ihjel i den britiske offentligheten, slik det har blitt det siste tiåret. Blant annet ble TV-selskapet Channel 4s dokumentar om den forbryterske virksomheten stanset i 2004. Dokumentaren fokuserte på historien til to mødre hvis døtre var blitt ofre for en systematisk hallikvirksomhet i det pakistanske miljøet i Bradford, men før programmet ble publisert argumenterte flere antirasistiske grupper – blant dem organisasjoner for muslimer og svarte – for at Channel 4`s dokumentar hadde til hensikt å fremme rasisme mot muslimer. Kanalen ble presset til å trekke dokumentaren fra sendeplanen. I samme anledning advarte også politiet om at programmet kunne fremprovosere «forstyrrelse av den offentlig ro og orden».

Mange mener derfor at politiets, antirasisters og hvite liberaleres motvilje mot å erkjenne problematikken og myndighetenes frykt for uro og opptøyer, har ført til at enda flere mindreårige piker er blitt seksuelt utnyttet.

The Times of India: ‘Not just White girls, Pak Muslim men sexually target Hindu and Sikh girls as well

Daily Mail: National inquiry launched into sex grooming gangs who target teenage girls

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂