Nytt

Apple setter krav til innholdsleverandørene: pornografi, vold og religionskritikk er ikke velkomment og det er Apple som definerer hva som er hva. Leverandørene må pent tilpasse seg, hvis de vil finnes på Ipad.

Apple sitter plutselig med stor makt: med itunes, ebøker og ipad har de en sluttet verdikjede, som leverandørene vil strekke seg langt for å tilfredsstille.

Både sex og religionskritikk er sensitive områder. Mye tyder på at Apple velger å legge listen lavt.

Martin Abrahamsson har sett nærmere på reglene:

Vilket innehåll som är tillåtet regleras av företagets riktlinjer i ”App Store Guidelines”. Exempel på ämnen som måste undvikas är: pornografi, våldsamheter och religionskritik. Apple ger följande råd: ”Om du vill kritisera en religion, skriv en bok. Om du vill beskriva sex, skriv en bok eller en låt eller skapa en medicinsk app.”

En app som inte blivit godkänd heter Freedom time och var helt enkelt en klocka som räknade ner George W Bushs återstående dagar som president. Den ansågs för politiskt känslig. I Storbritannien har även modetidningen Dazed & Confused blivit censurerad. Bortretuscherade bröstvårtor gav Ipad-utgåvan öknamnet ”The Iran Edition”.

At Ipad ikke ønsker å bli tilsvinet av pornografi kan man forstå. Men hvis samme smaksdom skal anvendes på religionskritikk snakker vi om noe langt mer alvorlig. Da griper Apple inn i samfunnsdebatten.

Hvis Apple sender noen signaler som er restriktive kan innholdsleverandørene komme til å tilpasse seg og sørge for å holde seg innenfor det de tror er grensene. Det vil være en effektiv form for selvsensur. Når er sex et legitimt uttrykk, når er det spekulativt? Grensen har lett for å gå ved nakenhet, men hva med alle de sexfikserte musikk-videoene?

Automatisk utestengning

Stadig flere bedrifter innfører programvare som blokkerer nettsteder med følsomme temaer, og ett av dem er spørsmål som har med islam å gjøre.

Man skyr det kontroversielle. Det rammer likt og ulikt. En nordmann på besøk i Sverige kunne ikke få opp Document.no. En leser av snaphanen.dk opplevde det samme på sin jobb. Det var teknologi fra checkpoint.com som filtrerte bort uønsket materiale.

Men hvordan kvalitetssikre sider? Faren er at man går etter kvantum eller bestemte stikkord.

Outsourcing

Outsourcing av moderering av kommentarfelt i svenske og norske aviser av et firma i Varberg i Sverige har noen av de samme elementer. Her sitter mennesker og foretar redaksjonelle vurderinger som ikke er journalister og ikke aner noe om offentligheten i landet det gjelder, eller den bestemte kulturen i avisen.

Det er egentlig ubegripelig at avisene ønsker outsourcing av det som egentlig er en viktig del av kommunikasjonen med leserne. Man har gitt fra seg muligheten til feedback. I stedet utestenger man folk.

Modereringen går på formelle kriterier, eller ren synsing. Folk opplever at vettuge innlegg forsvinner, fordi vedkommende i den andre enden leser noe annet inn i tankene. Slikt skaper frusterasjon og ødelegger det offentlige ordskiftet.

Tendensen er at det blir mer av det, ikke mindre.

Alle de tre områdene: Ipad, automatisk filtrering og outsourcet moderering, er betenkelige sider som peker mot mer sensur og filtrering. Hovedankepunktet er at det skjer tilfeldig.

Ipad – ett platt fall för det fria ordet