Den 30. november offentliggjorde Danmarks nasjonale statistikkbyrå en rapport inneholdende tall som belyser forhold omkring innvandrerne til landet (blant annet kriminalstatistikk, som allerede omtalt). Rapportens del 2 inneholder helt nye opplysninger om barn av etterkommere etter innvandrere, også kalt 3. generasjons innvandrere, noe som ofte er blitt etterlyst også i Norge.

For slik kategoriene er i dansk statistikk, regnes barn av etterkommere for å ha dansk opprinnelse dersom en av foreldrene har dansk statsborgerskap. Etterhvert som tiden er gått, er det blitt stadig mer åpenbart at det ofte er mange vesentlige forskjeller mellom barn av en etterkommer og en person av dansk opprinnelse, og barn hvor den ene forelder er etterkommer og den andre innvandrer eller begge foreldre er etterkommere. Barn tilhørende den andre gruppen vil ofte stå fjernt fra den danske kulturen, men siden de statistisk ikke er til å skille fra de pæredanske, risikerer den offisielle statistikken å bidra til undervurdering av integrasjonsproblemenes omfang blant barn og unge.

Om de statistisk betraktet danske barna av etterkommere som ikke har danske aner, har offentligheten visst svært lite. Man har ikke engang visst hvor mange de er. Den mørkegrønne kurven viser utviklingen i antallet ikke-vestlige sådanne i alderen 0-29 år i tiden fra år 2000 til 2010.

I øyeblikket er det tale om 8611 personer, hvilket må sies å være et lite antall, men antallet har økt eksponentielt det siste tiåret, og halvparten befinner seg i aldersgruppen 0-4 år, 32 prosent er 5-10 år, mens bare 18 prosent er over 10 år.

Den lysegrønne kurven viser antall barn av ikke-vestlige etterkommere uten dansk statsborgerskap, og de blå kurvene har tilsvarende informasjon for vestlige. Ingen av disse tre gruppene inneholder totalt mer enn 1000 personer, og ingen av dem viser svært sterk økning.

Den mørkegrønne kurven setter derimot fingeren på en potensielt svært problematisk samfunnsrealitet de fleste har kunnet observere med sine egne øyne, men som ikke har vært å finne i offentlig statistikk. Danmarks Statistik skal således ha ros for å ha bidratt til å belyse dette viktige emnet.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.