Vi har lenge spekulert på om ikke USA er bekymret for Norges kurs. Nå kommer bekreftelsen. Sveriges USA-ambassadør skriver hjem at Norge kan komme til å bryte det tradisjonelle transatlantiske samarbeidet. Det står i en rapport hjem datert mai 2007, rett før Fredrik Reinfeldt skulle besøke Bush.

Konteksten var at en forskyvning av tyngdepunktet mot et nordisk forsvarssamarbeid kunne få en slik effekt. Bla. Thorvald Stoltenberg gikk inn for en slik tanke, i forbindelse med kjøpet av nytt kampfly. Dette er innenfor kjente sikkerhetspolitiske parametre. Men man må undres om ikke ambassadene i Norden også har registrert andre og mer urovekkende tendenser fra regjeringen og det politiske miljø: en økende antiamerikanisme, demonstrert ved siste overvåkingssak. Tonen er umiskjennelig. Flere ser ingen forskjell på USA og Iran.

Høyres Erna Solberg har ikke vært til å skille fra SV.

Når Solberg kommenterer ambassadørrapporten velger hun for lettvinthets skyld å legge skylden på SV. Men Norges reorientering går dypere og videre enn SVs innflytelse som har vært minimal.

Leder i Høyre, Erna Solberg, mener det er retorikken til regjeringen og særlig SV, som gjør at USA skrev hva de gjorde i brevet.
– Jeg oppfatter at regjeringens NATO-politikk ligger fast, men de har en hjemlig retorikk for å tilpasse seg SVs velgere. Det kan skape grunnlag for misforståelse hos amerikanerne, mener Høyre-lederen.

Selv om Solberg tror at regjeringen og USA nå har lagt denne saken bak seg, tror hun at et slikt brev kan ødelegge for Norge.

– Det skaper skepsis i andre NATO-land og gir oss mindre tyngde. Selv om jeg aldri har trodd at regjeringen vil erstatte NATO med et nordisk forsvarssamarbeid, kan det at noen i debatten snakker så varmt om et slikt samarbeid, bidra til å forvirre amerikanerne. Regjeringen burde vært klare i sine samtaler med amerikanerne. Men denne saken kan tyde på at de har hatt litt lite kontakt, fortsetter hun.

Ambassadør Michael Woods har derimot rosende ord om Fredrik Reinfeldt. Ikke bare har Sverige nærmet seg NATO gjennom praktisk og strategisk samarbeid. Dette er kjent. Mer oppsiktsvekkende er opplysningen om at Sverige samarbeider tett med amerikanerne om etterretning. Det står at svenskene forsyner USA med opplysninger om Irans atomvåpenprogram. Dette er følsomme opplysninger som kan få konsekvenser, og viser hvor høyt spill Wikileaks driver.

Det står at Sveriges arbeid er så tett og av så høy verdi at hvis Bush skal takke Reinfeldt bør det skje i enerom.

Det er mange, ikke minst islamister med og uten statlig støtte, og samtlige muslimske land, som vil merke seg disse opplysningene.

Det er en helt annen profil enn den Sverige har offisielt. Diskrepansen er så stor at det kan tyde på en reell kløft innad i Sverige om hvilke kurs landet skal følge.