Gjesteskribent

Bilde: Toppmøtet i NATOs nye hovedkvarter 25. mai 2017. De europeiske allierte får se Trump på nært hold. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Scanpix

Den 10. januar skal statsminister Erna Solberg møte USAs president Donald Trump til politiske samtaler i Det hvite hus.  «Det viktigste med dette møtet er å få rekonfirmert det gode samarbeidsforholdet mellom Norge og USA, både direkte mellom landene og i NATO. Det er jo grunnplanken i vår sikkerhetspolitikksier Solberg til VG.  Vi ser frem til dette møtet fordi det vil avklare hvorvidt disse politiske lederne står ved sine ord og gjensidige forpliktelser, eller om de farer med tomt snakk.

 Det gode samarbeidsforholdet mellom Norge og USA har vært et selvfølgelig tema så lenge Norge har vært en selvstendig stat, noe vi ikke minst kan takke USA for.  I vår tid med stigende internasjonal uro er dette viktigere enn noensinne.  Men hva er det som først og fremst påvirker dette gode samarbeidsforholdet?  I den sammenhengen statsministeren ønsker å fremme det gode forholdet til USA, skulle vi tro at pålitelighet og lojalitet må komme høyt opp på prioritetslisten.

Pålitelighet og lojalitet sammen med gjensidig politisk støtte og forståelse i en verden preget av krig og konflikt er helt avgjørende for troverdigheten til slike samarbeidsordninger som nettopp NATO-pakten representerer.  Fra norsk side burde samarbeidet også bygge på stor takknemlighet for at USA fremdeles er villig til å bidra til Norges internasjonale sikkerhet.  Vår takknemlighetsgjeld til USA er enorm.

 Gjennom halvannet år har statsminister Solberg imidlertid uttrykt bekymring over USAs nåværende president, og hun har sådd tvil i norske medier om hans politiske forstand og seriøsitet.   I en uttalelse forut for Trumps tale i FN i september, vurderte hun hans retorikk som «håpløs.»  Hun hadde ikke engang hørt hva han ville si.  Vi har hørt presidentens tale og kan slutte oss til hvert eneste ord.

Talen var nettopp en slik forsikring som enhver alliert statsleder som håper på og ber om USAs støtte i en vanskelig tid, burde sette stor pris på og ikke karakterisere som «håpløs.»  Vi er klar over at statsministeren og hennes folk først og fremst har slike medier som NRK og Aftenposten som kilder til informasjon om USA.  Det kan i verste fall være et sikkerhetsproblem for Norge.

 Det var ingenting i Trumps tale til FN som burde bekymre rasjonelle mennesker i Vesten, og spesielt ikke blant USAs allierte innenfor NATO, men Erna Solberg forble likevel bekymret og stilte seg ikke positivt til USAs klart uttalte vilje til å bidra til å forsvare sine allierte.  Da USAs president senere på året i en annen sammenheng uttalte at han anser Jerusalem for å være sin allierte partner Israels hovedstad, ble hun svært bekymret, og instruerte sin FN-ambassadør om å stemme sammen med de arabiske statene,Iran, Jemen og andre fiender av USA og Israel da spørsmålet kom opp i FNs Hovedforsamling i form av en resolusjon fremmet av Den arabiske liga og Organisasjonen av islamske stater.  USA sto imidlertid ved sin forpliktelse overfor sin allierte, Israel, og avviste den samme resolusjonen i Sikkerhetsrådet, noe statsminister Solberg og hennes regjering misbilliget sterkt.

USAs reaksjon på det manglende samhold og manglende lojalitet fra flere av sine NATO-allierte, deriblant Norge, under avstemningene i FN var at man ville merke seg hvem som stemte for den USA- og Israel-fiendtlige resolusjonen.  Vi vet ikke hva dette vil få å si for Solbergs planlagte møte med president Trump.  Slike møter er gjerne kortfattede gjennomgåelser av en fast dagsorden hvor konklusjonene er forberedt på forhånd av ambassadene og det som gjenstår er diplomatiske høflighetsfraser.

Men Erna Solberg har overraskende nok lovet norske medier og organisasjoner at hun også vil ta opp klima-avtalen med den amerikanske presidenten som hun vet at han er mostander av.  Hun vil med andre ord fortsette å fornærme Norges nærmeste allierte i en situasjon hvor hun allerede har fornærmet ham på det groveste med nedsettende omtale i mediene og motarbeidelse i FN i en sak som dreier seg om sentrale amerikanske verdier og støtte til en alliert som er under militært press.

Er statsminister Solberg så sikker på USAs uforbeholdne støtte at hun rett og slett ikke bryr seg om hverken alminnelig folkeskikk eller gode råd fra erfarne fagfolk om å la være å fornærme USAs president?  Tror hun USA er avhengig av Norge?  Tror hun ikke at presidenten mener alvor når han sier han vil merke seg hvem som yter noe til gjengjeld for USAs støtte?  President Trump har nylig vist at han mener alvor med det han sier om slike ting.  Han gjør alvor av å kutte i støtten til FN og han går ikke av veien for å kutte i støtten til det Palestina-arabiske PLO-regimet som ikke leverer på den fredsprosessende hadde forpliktet seg til under Oslo-avtalene, men i stedet sprer løgner om USAs politikk.

 Vi mener det er både risikabelt og uforstandig å føre en slik politikk som den norske regjering nå viser overfor USA, hvor man nærmest trygler om militær støtte samtidig som man går ut og støtter USAs fiender på en for USA nedverdigende måte.  Amerikanerne har alltid vært i stand til å vise en viss overbærenhet overfor land som Norge som ikke alltid selv har tatt sine forsvarsforpliktelser helt alvorlig, og som bruker milliarder på støtte til en mislykket og avsluttet fredsprosess i Midtøsten og lønner terrorister i stedet for å bruke pengene til å oppfylle sine forpliktelser innenfor NATO.  Det Erna Solberg og hennes folk gjør i denne sammenhengen er bent frem uanstendig, og vi skulle ønske at Donald Trump ville vise seg frimodig nok til å påtale sviktende norsk politikk overfor USA når de to møtes 10. januar.  Møtet gir Erna Solberg en anledning til å vise ydmykhet og be om unnskyldning.

 

Av dr. Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme

 

Kjøp Primo Levis «Hvis dette er et menneske» fra Document Forlag her.