Kommentar

Det var et tegn på at noe usedvanlig var i gjære: Ted Kennedys død ble behørig lagt merke til. Han var selve symbolet på det liberale Amerika. Massachusetts hadde valgt demokratisk siden 1972, og alle trodde det skulle vedvare. Men så skjedde det uhørte: En totalt stranger, Scott Brown, slo den demokratiske favoritten, med solid margin.

Dette, skriver Lee Harris, var begynnelsen på den andre amerikanske revolusjonen. Han tror det er that deep det som skjer, noe langt mer enn en vanlig høyredreining.

Det man kan si er at gapet mellom den offisielle versjonen og det folk skaffer seg av informasjon fra alternative kilder, er økende. Mange bruker minimalt av tid på de etablerte mediene, fordi de oppleves som styrt av utenforliggende hensyn. Slik sett er det en Tea Party-bevegelse på gang over hele Vesten.

Asle Toje skal snakke om noen aspekter av dette i Documents Venner ikveld: Kulturkamp på norsk heter foredraget, som finner sted i Oslo Militære Samfund, kl. 1900, adresse Myntgata 3, inngang kr. 100, og gjerne påmelding: document.kontakt@gmail.com

Her er Tojes foredrag om Nasjonalstaten på seminaret i Oslo 16. oktober.