Kommentar

Ledelsen ved Humlehaveskolen i innvandrertette Vollsmose melder ikke alle tilfeller av foreldrevold mot elevene til kommunen, slik skolen er forpliktet til. Det er for mange tilfeller, mener skoleledelsen.

Hårdhændede opdragelsesmetoder er så udbredt et fænomen blandt forældrene på Humlehaveskolen i Vollsmose, at skoleledelsen ikke orker at melde dem alle til kommunen.

Det fortæller skoleleder Olav Rabølle Nielsen til Fyens Stiftstidende.

– Vi ved godt, at der er en del børn, der får en på kassen derhjemme, men vi kan ikke sende underretninger hver eneste gang. Så kunne vi sende et hav af papirer på alt muligt, siger Olav Rabølle Nielsen.

– Hvis der er tale om, at børn kommer med skudsår, melder vi det selvfølgelig til politiet, siger han.

Humlehavens skoleleder, Olav Rabølle Nielsen, vakte for øvrig oppsikt da han i 2009 gikk ut med en offentlig advarsel til jødiske foreldre om å tenke seg godt om før de lot sine barn gå på Humlehaven, hvor godt over 30 prosent av elevene har palestinensisk bakgrunn.

Nå vekker Nielsens uttalelser om foreldrevold harme i organisasjonen Børns Vilkår:

– Det er fuldstændigt forkert at svigte børnene, og det er også ulovligt. Som skoleleder har man ikke bare pligt til at underrette kommunen. Man har skærpet underretningspligt, siger Bente Boserup, rådgivningschef i Børns Vilkår.

Nielsen sier at man ikke kan endre på et sosialt og kulturelt fenomen ved underretninger fra kommunen, men at man på Humlehaveskolen innkaller foreldre til en samtale ved ekstra grove tilfeller.

Ikke godt nok, mener skolerådmann Stina Willumsen (SF), som vil be skolesjefen innskjerpe overfor at skolens ledelse at alle saker skal innberettes til kommunen.

Loven om vold mot barn skal ikke gradbøyes, sier sosialminister Benedikte Kiær.

Socialminister Benedikte Kiær (K) er stærkt fortørnet over historien om, at skoleledelsen på Humlehaveskolen i Vollsmose i Odense tilsyneladende ikke orker at melde det til kommunen, hver gang skolen bliver opmærksom på, at en elev er blevet slået af forældrene.

– Jeg er rystet. Totalt rystet. Man har som borger i det her land pligt til at indberette vold mod børn, og som fagperson har man en skærpet underretningspligt, lyder det uden forbehold fra Benedikte Kiær.

– Vi har en meget klar lovgivning i det her land. Den siger, at man ikke må slå på sine børn. Derfor skal man, selv om der er tale om en enkelt lussing, indberette det, siger Benedikte Kiær, der håber, at Odense Kommune nu «sætter skolelederen på plads».

– Det er meget vigtigt, at Odense Kommune nu indskærper over for skolen, hvad der er lovgivning på området.

Formann for skoleledere, Anders Balle, ser imidlertid annerledes på det. Hvis omfanget av foreldrevold blir for voldsomt og det blir politianmeldelse ut av det, kan det vanskeliggjøre samarbeidet mellom skolen og de aktuelle foreldrene:

– Men hvis omfanget bliver for voldsomt, og det bliver politianmeldelser, man samarbejder med forældrene om, så kan jeg godt forstå, hvis ledelsen tænker, at der måske er andre ting, der er vigtigere for at få et bedre skole-hjem samarbejde. For det er voldsomt belastende for skole-hjem samarbejdet, hvis det bygger på politianmeldelser.

I forrige uke meldte Drammens Tidende at politiet i Drammen opplever en kraftig økning i voldssaker mot barn. Flertallet av sakene involverer foreldre med innvandrerbakgrunn:

Politiet forteller om en episode hvor barn er blitt låst nede i kjelleren, og et tilfelle hvor foreldrene låste inne sine barn på badet og slukket lyset.

Det er snakk om både jenter og gutter. Og de aller fleste av barna er i barneskolealder.
Og volden pågår gjerne over en lang tidsperiode.

Som regel er volden ikke synlig for folk flest. Men lager likevel arr, både psykisk og fysisk.

Det er like gjerne mor, som far, eller begge to, som etterforskes for vold mot sine barn.

Og et flertall av etterforskningssakene pågår i familier med innvandrerbakgrunn.

– Volden er gjerne et ledd i barneoppdragelsen. De fleste benekter at de har utsatt barna for noe. Men noen har innrømmet at de har slått. De sier samtidig at de vet at det ikke er lov til å være voldelig mot barna sine.

Jyllands-Posten: Skole i Vollsmose melder ikke vold mod børn

Jyllands-Posten: Minister: Hver en lussing skal indberettes