Aftenpostens Inger Anne Olsen har alltid et eller annet på lur når hun skriver om innvandring og de nordiske/europeiske samfunn, som hun konsekvent omtaler i rasistiske vendinger, som «hvite». Folk flest har en inngrodd motvilje mot disse rasistiske termene, men journalistene benytter dem stadig oftere, og er dermed selv med på å forgifte debatten.

Olsen skriver om situasjonen i Malmø, og avslutter med dagens hype:

Mannen som skyter mennesker i Malmö, kan være i ferd med å skape et annet Sverige. For mistroen som eksisterer mellom befolkningsgruppene går begge veier. Om ikke Sveriges befolkning nå støtter dem som trenger det, kan det utløse en kløft som vil holde seg i årevis. Selv om gjerningsmannen blir tatt, kan konspirasjonene og frykten bli værende. Og et bål som brenner i Malmö, kan fort spre gnister til oss.

Selv tror vi at situasjonen i Malmø er blitt som den er, helt uavhengig av lasermannen. Og hvis det nå skulle vise seg at han ikke er innfødt svensk med rasistisk motiv? Hva da?

Den svenske fare