Skepsisen blant israelske pragmatister bunner i tvilen om at en deling av Øst-Jerusalem vil aksepteres som en endelig løsning blant palestinerne. Og en meningsmåling utført av det Ramallah-baserte forskningsinstituttet AWRAD (Arab World for Research & Development) i august i år underbygger denne: For 84,1 prosent av spurte palestinere at det er essensielt at hele Jerusalem, både Øst og Vest, blir palestinsk. Nær 80 prosent mener dessuten at hele det historiske Palestina bør være det, og 36,7 prosent mener at det er essensielt å bruke vold for å oppnå statsdannelse.

Kampen om et nabolag

Karin Abraham