Av Greta Aune Jotun

Den 23. september hadde Adresseavisen et kort referat med denne overskriften: ”Israel brøt internasjonal lov” – om Mavi Marmara-aksjonen 31. mai. Fra hvilken kilde refererte avisen? Jo, fra NTB, men kilden var ikke oppgitt.

Sannheten er at NTBs melding var balansert og atskillig lengre enn den orienteringen Midt-Norges største avis ga sine lesere. Adresseavisen hadde klippet bort ca. 4/5-deler av den opprinnelige meldingen, og ga leserne en versjon som inneholdt bare sverting av Israel. Kan man stole på en avis som behandler utenriksstoff på en slik måte?

Samme dato meldte avisen at Palestina-komiteen skal seile mot Gaza med nødhjelp. Denne komiteen er åpenbart avisens hjertebarn. De får gjerne slippe til med sine anklager mot Israel. Deres reiser til Gaza og Ramallah blir også bredt omtalt, hva enten representanter fra komiteen reiser i eget navn, i kommunens navn eller i Ramallah-vennskapsforeningens navn. Men gir de avisleserne noen gang informasjon om eller bildeserier fra den rike delen av Gaza? Nei, det synes å være tabustoff, både i avisen og når noen fra komiteen gir foredrag. Derfor får ikke leserne/tilhørerne (som ikke har adgang til Internett) vite hva som egentlig skjer i området, verken i Gaza, hvor Hamas-terroristene regjerer, eller i de øvrige områdene. Eks.: I Gaza ble det nylig åpnet et flott nytt svømmeanlegg – og forretningene flommer over av matvarer og annet, som i kjøpesentra i Norge.

Hvorfor er det viktig for Adresseavisen å fokusere bare på elendigheten? For å opprettholde fiendebildet av Israel? Forplikter det åpenbart nære samarbeidet med Palestina-komiteen?
Fellesutvalget for Palestina, med Palestina-komiteen som aggressiv pådriver, skader fredsarbeidet rettet mot Midt-Østen med sine aksjoner. Det vil ikke forundre meg særlig meget om vi i fremtiden får se trønderske palestina-aktivister danse av glede på gater og torg hver gang Irans president kommer med trusler mot ”sioniststaten”. Retorikken er ganske lik. Palestina- komiteen har stått på Nordre i Trondheim og ropt: ”Få de svina ut av Palestina!” Det liker ikke Adresseavisen å fortelle sine lesere. Heller ikke om elendigheten araberne har skapt – og stadig skaper – for Israel, eller hva Israel bidrar med for å hjelpe mennesker i nød, også i andre land. Eks.: Israel var en av de første som kom med hjelp til Haiti da katastrofen der ble kjent. Da stilte de opp med et komplett utstyrt mobilsykehus og helsepersonell som reddet mange, mange mennesker. Fikk Adresseavisens lesere vite det?

I et Norge skakkjørt av venstreideologi, er det ikke underlig at ideen til den arabiske aktivisten Musi Alami har fått grobunn. Alami mente at kampgløden til palestina-araberne (mot jøder) ville vekkes om de begynte å tro på at de var et eget etnisk folk. Det tok ca. tjue år før ideen fra 1948 tok skikkelig av, men siden da har løgnen (om at jødene har stjålet palestinernes land) forgiftet store deler av verden, og alle som ikke vet bedre – eller liker løgnen, trykker den til sitt hjerte og avskyr Israel.
Adresseavisen er etter hvert kjent for å være svært Israel-fiendtlig. Det betyr at avisens lesere ikke må forvente å få noe balansert bilde av situasjonen i Midt-Østen.

Greta Aune Jotun