Forslagene om bussing og justering av skolegrensene bygger på en utdatert forståelse av hva det betyr å være norsk og Osloborger i 2010, skriver Høyres byrådsleder Stian Berger Røsland i Aftenposten:

Men hva er det vi skal balansere? Jeg er skeptisk til begge virkemidlene som er lansert. Skolegrensejustering er et ekte «liksomtiltak» uten reell betydning. Vi har heldigvis ikke adresselister sortert på etnisitet i Oslo. Bussing vil gjøre at vi innfører ett system for barn med majoritetsbakgrunn og ett for de med minoritetsbakgrunn. Majoriteten skal få gå på skole i nærmiljøene sine, mens minoriteten blir busset rundt som problematisk pakkepost. Mitt hovedankepunkt mot disse tiltakene er likevel at de bygger på en utdatert forståelse av hva det betyr å være norsk og Osloborger i 2010. Man trenger ikke være hvit, kristen og hete Ola for å være nordmann i dag.

Røsland mener for øvrig også at Aps og SVs forslag om å bygge flere kommunale boliger over hele byen – inklusive i Bydel Ullern – for å spre minoritetene er et feilspor.

Tilfeldigvis viser SSBs tall i Human Rights Services rapport at det i 2009 ble født tilsammen 10.218 barn i Oslo, hvorav 3.692 ble født av en utenlandsfødt mor; 76 prosent med ikke-vestlig bakgrunn. Og mens 461 og 320 av disse barna hhv. ble født i bydelene Alna og Gamle Oslo, ble bare 52 født i herr byrådslederens eget nabolag.

Det er i dag bare fire av Oslos 15 bydeler hvor flertallet av barna som blir født av utenlandsfødte mødre har vestlig bakgrunn. Tilfeldigvis er bydelen der byrådslederen selv er bosatt en av disse. De andre tre er Frogner, Vestre Aker og St. Hanshaugen, hvor det altså ikke blir noen kommunale boliger dersom det står til byrådsleder Røsland.

I hvert fall ikke i bydel Ullern. Der trenger man visst fortsatt å være hvit, kristen og hete Stian eller Ola for å bo.