Begrepet Det nye høyre antyder det ekstreme, det grenseoverskridende høyre, det populistiske, det illegitime. Men hvor finner man det illegitime, er det nødvendigvis på ett «sted» i det politiske landskapet? Kan man stole på dem som utsteder slike sertifikater? Har de egne motiver? Forsvarer de egne posisjoner? Som overalt ellers kan debatten kun føres gjennom […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-
-