Aftenposten kunne mandag slå opp at det etter norsk lov ikke er straffbart for enkeltpersoner å planlegge terror. Først når man gjør det sammen med en annen person, og inngår såkalt forbund, er det straffbart. Aftenposten har sammenlignet med andre nordiske lands lovgivning og finner at ingen andre har en så slapp lovgivning.

Jan Arild Ellingsen fra Frp og Jan Bøhler fra Ap vil ha en lovendring som gjør det straffbart også for enkeltpersoner å planlegge terror. Bakgrunnen er en utvikling der enkeltpersoner radikaliseres og blir enmannsceller som planlegger terror, uten kontakt med noen. Det ville være absurd om en slik person ble frikjent.

Men dette er hva feks professor Ståle Eskeland ivrig har fremholdt på radio og fjernsyn: hvis det ikke kan bevises at de tre terrortiltalte har inngått forbund, må de frifinnes. Ingen skrupler der i gården.

De tre tiltalte driver derfor og justerer sine forklaringer, godt hjulpet av sine advokater, for å fremstå i mest mulig gunstig lys.

VG fulgte opp på lederplass tirsdag og fremholdt at man trenger en lovendring for at politiet skal kunne ta i bruk forebyggende overvåking. Det rimer ikke at politiet skal kunne drive overvåking av noe som i utgangspunktet ikke er straffbart, så lenge det er en enkeltperson.

Men VG tar ikke opp det andre punktet i Aftenpostens oppslag: at det er lov å være medlem av terrororganisasjoner i Norge. Aftenpostens journalister nevner dette med én setning. Det kunne krevd en oppfølging.

Document skrev om denne underlige ordningen i 2007, da USA forsøkte å påvirke utkastet til ny terrorlov. Det var den som gjorde det lovlig å være medlem av Al Qaida i Norge. Selv Jan Arild Ellingsen fra Frp mente det måtte være lov å være medlem av Al Qaida på norsk jord.

Saken er spesiell. I ettertid vil man se på den som bizarr. Men fortsatt gir altså norsk lov adgang til å være medlem av terrororganisasjoner, bare man ikke begynner å planlegge aksjoner.

Saken Hvem er venn/fiende? fra 1. september 2007 fortjener å gjengis:

USAs kommentar til det nye forslaget til terrorlov presenteres som «innblanding», ikke råd fra Norges viktigste allierte. Nyheten presenteres samme dag som tiltalen mot Arfhan Qadeer Bhatti for terror. USA behandles ikke lenger som en venn.

I beste fall er USA en venn man holder på avstand: Sp, H, Ap synes det er «greit» at USA har innspill til lovforslaget. Men selv Frp mener at det ikke bør være straffbart å være medlem av en terrororganisasjon.

Når både SV og Frp har samme syn, må man lure: hvilken verden lever de i?

SVs Gunnar Ballo går lengst: SV ser ut til å arbeide aktivt for at Norge skal endre sitt sikkerhetspolitiske forhold til USA. Ballo og hans like ser per idag ut til å tro på det skrekkbilde de over tid har tegnet av USA under Bush: En nedbygging av rettsstaten, var uttrykket Ballo brukte.

USA reagerer på at regjeringen ikke vil gjøre det straffbart å være medlem av en terrororganisasjon. Ifølge forslaget skal man bare kunne straffes dersom man kan knyttes til planleggingen av en konkret aksjon.
– Det å gjøre det straffbart å være medlem av en organisasjon, er å gå altfor langt, sier Ballo.

Dersom Norge skulle følge USAs eksempel i bekjempelsen av terrorisme, ville det ifølge Ballo innebære et skritt bort fra rettsstatens prinsipper.

– USA er ikke noe godt forbilde for oss når det gjelder rettsstatsprinsipper og bekjempelse av terrorisme. Guantánamo-basen og den rettsløsheten som har vært der, er jo et godt eksempel på det, sier Ballo.

Hvis det dukker opp en Al Qaida-ideologi-gruppe i Norge, vil det altså ikke være forbudt å være medlem. Man kan fritt spre sitt hatbudskap, med oppfordring om å angripe norske soldater i Afganistan, og folk som utpekes som fiender i Norge. Med tanke på dødstruslene mot den svenske kunstneren Lars Vilks: Er de søvngjengere?

I Storbritannia har det vært stor oppmerksomhet rundt imamer og andre som sprer hatbudskapet i moskeer, foreninger, klubber og fengsler. Nå sier norske myndigheter at dette må de få lov til, og slår seg på rettstatens bryst.

Selv Frps Jan Aril Ellingsen synes det er ok at jihadistene organiserer seg, så lenge de bare prater. Når var det jihadistene bare pratet?

Men også han er motstander av å gjøre det automatisk straffbart å være medlem av en terrororganisasjon, slik amerikanerne argumenterer for.
– Først når man går i gang med planlegging av terrorhandlinger, bør man kunne straffes, mener Ellingsen.

Blandede reaksjoner på USAs brev om terrorlov

Hvordan kan den norske terrorloven gjøre det lovlig å være medlem av en terrororganisasjon? Man skulle tro det skyldtes en misforståelse eller forglemmelse, men det er ikke det. Stortinget tok ikke USAs råd til følge.

Hverken VG eller Aftenposten gjør heller en sak av dette, kun terror som «enkeltmannsforetak». Hva kan det komme av, hva er forklaringen?

Den ligger snublende nær. Skal man gjøre det ulovlig å være medlem av terrororganisasjoner må man definere hva en terrororganisasjon er. Al Qaida dleler ikke ut medlemskort. Man måtte gå etter meninger, og det vil man ikke.

Da må man begi seg inn i et vanskelig terreng. Man måtte ta stilling til hva som er uforenlig med norsk lov. Man måtte definere hva som er utillatelig innen radikale islamistretninger.

Men det burde være mulig å gjøre to ting: forbud mot organisasjoner som bekjenner seg til jihad. Dernest: varsel om overvåking av miljøer som stiller seg fiendtlig til demokratiet, som åpent er mot parlamentarisme, valg, og er mot ytringsfriheten. Det finnes i dag nok av kriterier på hva som utgjør radikal islam. Myndighetene burde gjøre det klart at slike miljøer vil bli overvåket. Akkurat som man i sin tid overvåket den ytterliggående venstresiden. AKP (m-l) var for væpnet revolusjon og proletariatets diktatur. Selvsagt hadde det norske samfunn rett og plikt til å overvåke dem.

Men Lund-kommisjonen var et kupp. Den fikk erklært overvåkingen for ulovlig, og det har dannet presedens for fremtiden. Ingen våger så mye som antyde at islamister skulle overvåkes. Hvor lammet man er viser loven som tillater medlemskap i terrororgsanisasjoner. Man skulle tro det var en dårlig vits.

En dag kommer det offisielle Norge til å våkne, og spørre seg selv: hvor var vi? hva var det vi tenkte på? Akkurat hvilken hendelse som vil utløse en slik selvransakelse vil vi helst slippe å tenke på.

Denne lovbestemmelsen vitner om at den politiske korrektheten kobler ut vanlig sunn fornuft. Et liberalt demokrati må forsvare seg mot sine fiender, ellers vil det havne i alvorlige vanskeligheter. Det norske samfunn har de senere år importert mennesker med ideologier som er fiendtlig til vårt system. Myndighetene burde ha en plikt til å holde øye med dem. Men de gjør det motsatte.

Få dager etter at terrorcellen på tre var arrestert 22. juli, skrev VG: men det må være lov å være ekstremist. Såpass må vi tåle.