USAs kommentar til det nye forslaget til terrorlov presenteres som «innblanding», ikke råd fra Norges viktigste allierte. Nyheten presenteres samme dag som tiltalen mot Arfhan Qadeer Bhatti for terror. USA behandles ikke lenger som en venn.

I beste fall er USA en venn man holder på avstand: Sp, H, Ap synes det er «greit» at USA har innspill til lovforslaget. Men selv Frp mener at det ikke bør være straffbart å være medlem av en terrororganisasjon.

Når både SV og Frp har samme syn, må man lure: hvilken verden lever de i?

SVs Gunnar Ballo går lengst: SV ser ut til å arbeide aktivt for at Norge skal endre sitt sikkerhetspolitiske forhold til USA. Ballo og hans like ser per idag ut til å tro på det skrekkbilde de over tid har tegnet av USA under Bush: En nedbygging av rettsstaten, var uttrykket Ballo brukte.

USA reagerer på at regjeringen ikke vil gjøre det straffbart å være medlem av en terrororganisasjon. Ifølge forslaget skal man bare kunne straffes dersom man kan knyttes til planleggingen av en konkret aksjon.

– Det å gjøre det straffbart å være medlem av en organisasjon, er å gå altfor langt, sier Ballo.

Dersom Norge skulle følge USAs eksempel i bekjempelsen av terrorisme, ville det ifølge Ballo innebære et skritt bort fra rettsstatens prinsipper.

– USA er ikke noe godt forbilde for oss når det gjelder rettsstatsprinsipper og bekjempelse av terrorisme. Guantánamo-basen og den rettsløsheten som har vært der, er jo et godt eksempel på det, sier Ballo.

Hvis det dukker opp en Al Qaida-ideologi-gruppe i Norge, vil det altså ikke være forbudt å være medlem. Man kan fritt spre sitt hatbudskap, med oppfordring om å angripe norske soldater i Afganistan, og folk som utpekes som fiender i Norge. Med tanke på dødstruslene mot den svenske kunstneren Lars Vilks: Er de søvngjengere?

I Storbritannia har det vært stor oppmerksomhet rundt imamer og andre som sprer hatbudskapet i moskeer, foreninger, klubber og fengsler. Nå sier norske myndigheter at dette må de få lov til, og slår seg på rettstatens bryst.

Selv Frps Jan Aril Ellingsen synes det er ok at jihadistene organiserer seg, så lenge de bare prater. Når var det jihadistene bare pratet?

Men også han er motstander av å gjøre det automatisk straffbart å være medlem av en terrororganisasjon, slik amerikanerne argumenterer for.

– Først når man går i gang med planlegging av terrorhandlinger, bør man kunne straffes, mener Ellingsen.

Blandede reaksjoner på USAs brev om terrorlov