Aftenposten velger å markere 15 år siden 9/11 ved å publisere en kronikk av Kjersti Lohne, kriminolog ved Universitetet i Oslo,  som i sommer ble invitert av forsvarerne til fangene på Guantanamo til å besøke leiren. Hun gjordet det også på oppdrag fra Aftenposten.

Kronikken skal derfor leses som et redaksjonelt innlegg og reflekterer Aftenpostens syn på 9/11.

Lohne stiller 9/11 opp mot 22/7. Men der Norge klarte et «verdig rettsoppgjør» har amerikanerne begått forbrytelser i kampen mot terror som gjør at Lohne sidestiller amerikanerne med terroristene de holder som fanger:

Det er en skjebnens ironi at rettsoppgjøret etter 11. september er blitt et forum hvor ikke bare terrorismen står anklaget, men også krigen mot terror.

Dette er blitt en del av den nye offisielle norske myten: Norge klarte gjøre noe ut av 22/7 som USA ikke klarte.

For å få dette bildet til å gå opp er det mye Aftenposten og Lohne må utelate. Hukommelsen er svært selektiv.

Lohne oppgis å ha en doktorgrad fra UiO om den internasjonale strafferettsordenen. Hvorfor nevner hun da ikke at det nettopp er legale grunner til at de terrormistenkte ble sendt til Guantanamo og ikke amerikansk lov. Terroristene var «illegal combatants», de lot seg ikke skille fra sivile. Hvis de ble tatt til USA ville de blitt beskyttet av «Miranda-rettighetene», som det er pålagt å kunngjøre for alle arresterte: Da er det amerikanske myndigheter som er underlagt et regime, ikke bare for behandlingen, men også bevisinnsamlingen. Da ville USA risikert akkurat det som Lohne gjerne ser skulle skjedd: At USA ville stått i tiltaleboksen.

Mye av det fremtvungne/skaffede bevismaterialet kunne ikke vært fremlagt i retten. Myndighetene kunne risikert at rettssakene ville blitt prosesser forsvarerne hadde benyttet til å anklage USA. Slik Jacques Verges gjorde i sitt forsvar av Klaus Barbie.

Derfor valgte USA å beholde fangene i et juridisk limbo. Amerikansk lov gjelder ikke på Guantanamo.

Obama om til makten med å løfte om å stenge leieren. Det har han ikke klart. Kongressen nekter å ta dem inn på amerikansk jord. Noen andre land har gått med på å ta noen.

Guantanamo er selvsagt en skamplett på Obamas rulleblad.

Lohne tilhører de som mener at USA kunne og burde ha gjennomført et rettsoppgjør på rettsstatens premisser etter 9/11. Dvs at 9/11 skulle vært kategorisert som en forbrytelse. USA skulle ikke invadert Afghanistan, men bedt FN sette inn en internasjonal politioperasjon. Tidligere Venstre-leder Gunnar Garbo argumenterte for en slik linje. Alle vet hvordan det ville gått. Taliban ville aldri utlevert al-Qaida-ledelsen.

Lohne anklager USA for å ha kompromittert rettsoppgjøret etter 9/11:

Det er få som tror at noen vil bli holdt ansvarlig for hva som ofte omtales som USAs ukonvensjonelle krigføring, men overgrepene som skjer i terrorbekjempelsens navn, er innlemmet i rettsoppgjøret etter 11. september. På tross av torturrapportens offentliggjøring, er store deler av den streket over og klassifisert som topp hemmelig. Dette gjelder også informasjon som er relevant for rettsoppgjøret og de fem tiltalte.

For å få frem hvor ille USA har oppført seg fremhver hun de verste trekkene, som at Khaled Sheikh Mohammed ble waterboarded 183 ganger. Men hun glemmer å nevne at den samme Sheikh Mohammed personlig skar hodet av journalisten Daniel Pearl, foran et rullende kamera.

danile.pearl.khaled.sheikh.mohammed

Bilde:
Eventually, Saud Memon, who is believed to be al-Qaeda’s chief financier in Pakistan and owned the house where Pearl was held, contacted a group of Arab extremists who took over custody and decided he would be killed.
Armed with a video camera, three Arabs arrived, including Khalid Sheikh Mohammed, third-in-command of al-Qaeda – since handed over to the Americans.
For the first time, police have now identified the others as Abdul Rahman and Nasrullah – both Kuwaiti nationals fluent in Arabic, Balochi and Persian. Authorities are still searching for them.
Before he was murdered, they forced him to relate his Jewish background and express sympathy with detainees in Guantanamo Bay before putting the knife to his throat once – and then again, a second time, owing to the faulty camera.
One of those present told police: «When they were slaughtering him in front of me I thought it was a bad dream. I had seen the cutting of a goat or chicken many times, but had never seen a human being slaughtered in front me.» Telegraph

Hun bruker ord som «komplett uforståelig» om terroren. Den er slett ikke uforståelig. Den er vedvarende, systematisk, omfattende og heter krig, krig med alle midler, krig uten lover og regler, annet enn jihads regler, som ikke kjenner menneskelige regler, selv ikke overfor andre muslimer, hvis de skulle stå i veien.

Lohne og Aftenposten nekter å forholde seg til denne brutaliteten, metodene som rammer sivilsamfunnet. USA feilbomber, og det er collateral damage ved krig. Men jihadistene angriper bevisst sivile og vil ramme flest mulig.

Lohne og Aftenposten later som det er USAs problem. Som om Norge har funnet andre løsninger, andre svar.

Det er toppen av enfold og selvgodhet. Nå er ikke Norge alene om en slik oppfatning. Mange amerikanske liberale dyrker den også. Aftenposten har en raskt sammenrasket oversiktsartikkel om femten år siden 9/11 der krigen presentereres som USAs krig.

 

 

NPR siterer fra boken til Rosa Brooks, en jusprofessor som tidligere jobbet i USAs forsvarsdepartement, Pentagon:

«Det har blitt stadig vanskeligere å definere våre fiender. Når du går til krig mot en navnløs, statsløs, formløs fiende – en fiende med mål som er like usikre som dets metoder – er det vanskelig å se hvordan den krigen noen gang kan ende».

Brooks skriver dette i boken «How Everything Became War and the Military Became Everything». Oversatt til norsk er tittelen «Hvordan alt ble til krig og militæret ble allting».

Det er Obama som foretar en slik kompartementalisering av krigen og gjør den militær. Han er presidenten som driver kirurgisk krigføring med droner, og plukker dem ned en etter en.

Liberale går sjelden til angrep på Obama direkte. Det er «USA» som får skylden. De glemmer at Obama personlig godkjenner listene over de som likvideres. Ikke alle, men mange.

Seniorforsker Svein Melby velger å kalle dette «en politioppgave»!

– Under Obama har man prøvd å gjøre krigen mer til en politioppgave for å unngå å bruke store tradisjonelle militære ressurser, sier Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, til Aftenposten.

Hvis det å drepe tusenvis av mennesker med droner i utlandet er «politioppgave» har man en meget fleksibel forståelse av ordet. Det sier seg selv at USA må tøye dagens rettsprinsipper for å kunne drive dronekrigen. USA gjør det samme som Israel gjør: De tar ut fienden før han tar ut deg.

Virkelighetsfjernt

Det er noe virkelighetsfjernt over Aftenposten og Lohne og den norske andedammen. Krigen er igjen noe som rammer de andre. Det er Erna Solbergs frase: Vi ser ut til å ha klart noe andre ikke klarer.

I Frankrike avsløres gassbeholdere utenfor Notre Dame og en synagoge. Det hagler med jihad. Kvinner angripes for å gå med shorts. I Danmark angripes fengselsbetjenter på fritiden. Mennesker blir drept på motorveien av store stener kastet fra gangbroer. Biler antennes og «sporten» har spredt seg fra Sverige til Danmark.

Hva er det som tilsier at det ikke kommer hit?

Under lørdagens demo i Moss, ble SIAN angrepet for å ha sluppet en bok i bakken som tilskuerne trodde var Koranen. To menn i mengden fløy på taleren. Han som nådde frem og rakk å skubbe til taleren het Isam Tsoroev og har en åpen facebook-profil. Her skryter han av å ha vært den som forsøkte å straffe SIAN. Tonen i innleggene er aggressiv. Det er islamsk lov som gjelder fremfor ytringsfrihet.

Tsoroev oppgir at han er finanskonsulent i DnB. Jihad-sympatier er ingen hindring for karrieren. Bildene Tsoroev legger ut etterlater ingen tvil om budskapet:

isam.tsarev.klar.for.krig

isam.tsoraev.gun

Han sammenstiller dette bildet med et bilde av vennen Kim som har falt i Syria, og sier han savner ham:

isam.tsoroev.kim

Så sent som 22. august i år har han lagt ut dette bildet:

ismar.tsaroev.politibil

Slik demonstrerer man dominans og forakt. De militante macho-gutta er ideologisk motivert, de flørter med våpen og språket er aggressivt. Hvis en nordmann hadde oppført seg tilnærmelsesvis som disse, ville de fått besøk av politiet.

Aftenposten er opptatt av Facebooks policy i forhold til nakenhet. Men kanskje søkelyset bør rettes både mot Facebook og norske medier og myndigheter som forfølger hatefulle ytringer hvis de kommer fra nordmenn, men er tause som graven når jihad hylles.

facebook.fredrikstad.fetsund.mann.dom

Denne tråden ble slått opp i Frederikstad Blad. Pressen elsker nordmenn som går av skaftet. En mann fra Fetsund ble trukket for retten og fikk valget mellom 12.000 i bot og 22 dager i fengsel.

Argumentasjonen er lavpannet, men det er noe ynkelig over den. Farlige nordmenn flagger ikke at de vil ta ladegrep. De vet de blir rapportert med en gang.

Men jihad-gutta trenger ikke frykte slike reaksjoner. De står åpent frem.

 

 

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.