Sakset/Fra hofta

Saudi-Arabia og Russland har noe til felles: De benekter begge for å ha begått grove forbrytelser som innebar drap på hundrevis/tusenvis av uskyldige sivile. Begge stater står overfor en rettsprosess det internasjonale samfunn står bak.

Tilfeldighetene ville at en internasjonal kommisjon onsdag la frem resultatene av granskningen av nedskytingen av MH17 over Ukraina 17. juli 2014, samtidig som Senatet stemte 97-1 for oppheving av Obamas veto mot rettsforfølging av Saudi-Arabia for 9/11.

I begge tilfeller snakker vi om massive forbrytelser, som statene ikke bare nekter å ta ansvar for, men bekjemper avdekkingen av. Regimene viser dermed deres sanne natur.

Sterke krefter i EU ønsker å oppheve sanksjonene mot Russland. For dem kom rapporten ubeleilig:

A Dutch-led investigation has concluded that the powerful surface-to-air missile system used to shoot down a Malaysia Airlines plane over Ukraine two years ago, killing all 298 on board, was trucked in from Russia at the request of Russian-backed separatists and returned to Russia the same night.

The report largely confirmed the Russian government’s already widely documented role not only in the deployment of the missile system — called a Buk, or SA-11 — but also in the subsequent cover-up, which continues to this day.

The report, by a team of prosecutors from the Netherlands, Australia, Belgium, Malaysia and Ukraine, was significant for applying standards of evidence admissible in court while still building a case directly implicating Russia, and it is likely to open a long diplomatic and legal struggle.

With meticulous detail, working with cellphone records, social media, witness accounts and other evidence, the prosecutors traced Russia’s role in deploying the missile system into Ukraine and its attempts to cover its tracks afterward. The inquiry did not name individual culprits and stopped short of saying that Russian soldiers were involved.

Kommisjonen la ikke frem alt materiale. Det tilbakeholdt opplysninger om enkeltpersoner, for bedre å kunne fortsette innsamlingen av materiale. At de ansvarlige noen gang vil bli utlevert fra Russland, er usannsynlig, men sannheten har en egen corrosive effect. Det gjelder både landets renommé og enkeltpersoners samvittighet. De vil gå i graven med sitt ødelagte ettermæle.

Det var slik de serbiske krigsforbryterne til slutt havnet for domstolen i Haag.

Det internasjonale samfunn kan heller ikke unnlate å se parallellen mellom Russlands oppførsel i Ukraina og krigføringen i Syria. – Barbari, kalte USAs FN-ambassadør Samantha Power det. Men heller ikke nå tør John Kerry bryte. Det blir med: – Hvis du gjør dette en gang til….

Saudi-Arabia

Obama lovet å stenge Guantanamo. Han avskaffet begrepet «krigen mot terror». Men han har forsøkt å beskytte Saudi-Arabia mot rettsforfølging.

Et massivt tverrpolitisk flertall nedstemmer Obamas veto. 9/11 er «seared», innleiret, innbrent i amerikanernes psyke. Offentliggjøringen av de hemmelige sidene i 9/11-rapporten ga konkrete ledetråder til å anta saudi-arabisk viten, og/eller medvirkning. Når sporene peker mot husholdningen til ambassadør bin Sultan er det nok til å rokke ved tilliten til kongedømmet.

Relasjonen mellom Washington og Riyadh er ikke hva den var. Det har med geopolitikk og olje å gjøre – USA er nesten uavhengig av kongedømmets olje – og nettopp derfor er det ikke noen tunge nasjonale interesser som hindrer et rettsoppgjør.

Man antar at et kobbel av advokater står klar til å gå til kollektivt søksmål. Skulle Saudi-Arabia bli holdt ansvarlig kan erstatningssummene bli astronomiske.

Riyadh står nærmere et oppgjør enn Moskva. I begge tilfeller snakker vi om at det internasjonale samfunn/lov og rett er sterkere enn regimer som fører krig med alle midler. Jihad eller Putins hensynsløshet, resultatet går ut på det samme.

For dem er lov og rett en hindring. Dermed er det ingen beskyttelse for deres ofre.