Adresseavisen vraket sist helg et helt opplag av ukebilaget på 90.000 aviser, fordi redaksjonen fryktet reaksjoner på Jan O Henriksens tegning av kollega Kurt Westergaard.

Henriksens tegning var ikke provoserende, sier han selv til NRKs Morgensending, og tegningen var klarert med redaksjonen. Men noen fikk likevel panikk, og dro i bremsen. Bilaget var trykket, men hele opplaget ble makulert. Jan O Henriksen sier han aldri har opplevd maken.

Bakgrunnen for tegningene var nyheten om at Westergaard kommer med bok til høsten med helt nye karikaturtegninger. Henriksen hadde laget en uskyldig illustrasjon på dette. Men bare assosiasjonen til Westergaard må ha blitt for mye for toppledelsen.

Henriksen forsøker å forsvare tilbaketoget med at hvis det skal lages en provoserende tegning må alle medarbeidere føle seg komfortable med det. Hvis noen føler det går ut over deres sikkerhet, er det en dårlig idé. På den måten kan man bare glemme hele pressefriheten. Da er det de mest engstelige som har veto.

Nå er spørsmålet: hvordan så tegningen ut? Leserne bør få vurdere hvor latterlig makuleringen var, at den var latterlig synes temmelig klart. Henriksen vet nok hvor grensen går. Kanskje avisen vil erfare at det er lesere som setter pressefrihet høyere enn frykt?