Rundt 100.000 mennesker skal etter sigende ha demonstrert foran Lincoln Memorial lørdag, på 47-årsdagen for Martin Luther Kings «I have a dream»-tale. Av liberalere og establishment ble møtet fremstilt som en krenkelse av Kings minne, men så lett lar ikke 100.000 mennesker seg avfeie.

Glenn Beck, programleder i Fox News, presenterte møtet som ikke-politisk. Vekten lå på at amerikanerne må vende tilbake til sine religiøse, dvs. kristne røtter. Selv er Beck mormoner. Det er en innfallsvinkel som gjør de liberale usikre. Hvordan skal de håndtere religiøsitet. Religion står sterkt i Amerika.

Så var det sammesetningen: mediene skriver at det hovedsakelig var hvite mennesker. Men er det noe galt i det? Mange har de senere år følt at svaret er ja, at hvite mennesker bør ha dårlig samvittighet. Men denne negative fremstillingen er en av drivkreftene bak møtet.

Det er et kompleks sett av faktorer som driver Tea Party-bevegelsen. Establishment forsøker å redusere den til «høyreorientert/ekstrem» grasrot, men dette er en grov forenkling.

Mange mennesker føler at noe av initiativet er ved å gli ut av hendene deres. De vil gjerne ta det tilbake.

Det er noe anti-elitært og antiautoritært over bevegelsen som burde ha appellert til gamle raddiser. At det ikke gjør det, og ikke en gang ringer en bjelle, sier noe om hvor satt de er blitt.

Frp-leder Siv Jensen var til stede. At Frp har fått kontakter i USA kan få betydning, innad, og intellektuelt. Noe skjer i USA og det kommer til å berøre Europa også.