Aftenpostens hovedleder lørdag er et forsvar for Norsk Presseforbunds Per Edgar Kokkvold og en mild tilrettevisning av høgskolelektor Nazneen Khan-Østrem for å skyte over mål med sin kritikk.

Lederens språk er klarere enn det vaktsomme, moderate og forbeholdne vi er vant til i følsomme spørsmål, og således et signal å legge merke til. Khan-Østrem får ikke lov å avsette en av ytringsfrihetens viktigste forsvarere under henvisning til at han er islam-fiendtlig, fordomsfull og kunnskapsløs. «Det var å skyte himmelhøyt over mål», heter det.

Khan-Østrems ankepunkt er at Kokkvold ikke forstår kompleksiteten rundt ytringsfrihet i et nytt samfunn. Men det er nettopp det han gjør. Denne kritikken rammer Khan-Østrem selv, skriver lederskribenten. Godt formulert. At Aftenposten forsvarer Kokkvold er gledelig. Hvis avisen tok lærdom av hans mot, ville mye være vunnet.

leder lørdag 27. august: En forfeilet kritikk

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-