Av Jan Hårstad Leserne får ha meg unnskyldt,men når jeg leser om Babels utvikling i Frankrike så tar jeg meg i at jeg sitter og ler. Det er mange komiske saker ute og går nå. Tenk tilbake for ti år siden all den retorikk som ble presentert om EUs innføring av ikke-diskriminerende universelle rettigheter for enhver etnisitet,rase og religion. Enhver som prøvde å «ødelegge» dette Babelske tårns ideologi, var som vi vet en samfunnsfiende og kunne risikere sosial utstøting og det som verre var.

Ikke før har Frankrike bebudet steinharde lover rettet mot voldelig/kriminell innvandrerungdom, før de går løs på rumenske/bulgarske ROMA. Jeg vet ikke om det er straffbart å si sigøyner i Norge, så jeg kan like gjerne bruke ordet TIGAN så slipper jeg å få moralpolitiet etter meg. I løpet av denne epoken: «Roma er også EU-borgere,Roma skal ikke diskrimineres», har det kommet anslagsvis 15 000 Tigans fra Romania og Bulgaria. Kulturen deres tilsier at de setter opp klan og familiebaserte (kumpania) enklaver der hvor dette er mulig.
Det gikk ikke mange år før det franske politiet fant ut at dette ble bastioner for lavaldersex-prostitusjon,trafficking og knark. For å unngå moralistenes vrede og bannbuller gir nå den franske staten 380 dollar samt gratis flybilletter tilbake til Bucharest til 79 personer 19 august. ytterligere 700 lovbrytere skal ut i løpet av august. Du kan leve lenge for 380 dollar i de rumenske Karpetene, noe som ikke hindrer menneskerettighetsforkjemperne til å skrike opp om vilke forbrytelser den franske staten nå gjør.

Men det var jo – og dette er ikke så lite komisk – den franske statens embetsmenn selv som var mestere i retoriske kunstverk om folkenes samling og forbrødring i Europa. Deres Babel vakler nå i sine sammenføyninger. Sakte melder den erkjennelse seg at det er forskjeller i kulturer,levemåter, som ikke kan fjernes med vakker retorikk. Og det nomadiske Roma med røtter i Rajastan-ørkenen mellom India/Pakistan har en jernvilje til å holde på sine livsformer. Og det kan man naturligvis si om folkene fra fjellene i Marokko og de arabiske ørknene og. Det europeiske Babel står allerede og ryster av selvlagete sosiale bomber som nå eksploderer, den ene etter den andre. Hva blir det neste etter Tigan?

Jan Hårstad