Af Anders Raahauge, kommentator

Den tyske efterretningstjeneste har taget et betydningsfuldt skridt.

Den taler nu om ideologiske overlapninger mellem det nynazistiske og det islamistiske miljø i Tyskland. Begge er nemlig indiskutabelt antisemitiske.

Slægtskabet slås officielt fast af ”Verfassungsschutz” efter et overfald i juni på tyske, jødiske dansere under en byfest i Hannover. De blev udsat for stenkast og antisemitisk overfusning.

Overfaldsmændene var unge og børn med libanesisk, palæstinensisk, irakisk og iransk baggrund.

Episoden var ikke enestående, og f.eks. Malmøs jøder er ude for det, der er værre, men den vakte dog nogen skam og ubehag, for vi er jo i Tyskland.

Hannovers jødiske befolkning forsvandt helt for ikke så mange årtier siden.

Skammen blev ikke mindre af, at en af de islamistiske ungersvende i en megafon råbte: »Juden raus!« – et direkte citat af et tysk kampråb fra 1930’erne.

Islamister er jo også ivrige læsere af Hitlers ”Mein Kampf”

Er islamisterne interesserede i, hvad nazismen mente om ”jødespørgsmålet”, gengælder nynazisterne til fulde sympatien.

I deres publikationer taler de om den fælles fjende, der forener dem med deres nye kampfæller – det er ”judaismen”, ”verdensjødedommen”, ”den zionistiske sammensværgelse” osv. Unge nynazister bærer da også palæstinensertørklæder i solidaritet. Som altid kan jøderne svejse helt forskellige grupper sammen i et fælles, irrationelt had.

Parløbet er oplagt, men den tyske efterretningstjeneste melder først sent ud med konstateringen. Det kan have at gøre med vedtagne myters magt over sindene. Den politiske korrekthed vil altid gerne betragte mellemøstlige indvandrere som en stakkels minoritet, der diskrimineres af en intolerant flertalsbefolkning. Men der findes altså også grupperinger i det muslimske miljø, der selvsikkert farer ud og erklærer jøder for uønskede i tyske storbyer.

Sådan frejdig spillen med musklerne passer rigtigt dårligt ind i det vedtagne billede, og toneangivende kredse taler også i Tyskland gerne om en udbredt islamofobi i befolkningen, der dernede endda skal gå for at være den nye udgave af 1930’ernes antisemitisme i befolkningen. Denne gang, hedder det så altid, skal den tages i fødslen og ikke have lov at udvikle sig som under nazismen.

Den model kortslutter helt, når der faktisk dukker rigtige antisemitter op – til supplering af den nynazistiske minoritet, man altid udmaler som en vældig trussel – og når disse nye antisemitter tilmed rekrutteres fra den muslimske del af befolkningen. Efterretningstjenesten prøver at kortlægge, hvor udbredt jødehadet er i denne gruppe. Undersøgelser har givet nedslående resultater. Tyske skolelærere klager da også over de uhyggelige udsagn, de får at høre fra de muslimske elever, når historieundervisningen drejer sig om den tyske jødeudryddelse under Anden Verdenskrig eller om staten Israel.

Store dele af offentligheden ville ellers helst bebrejde netop Israel hvad der sker – sågar i Hannover. Mediernes rutinemæssige fordeling af rollerne som bøddel og offer i den mellemøstlige konflikt er efterhånden sådan, at mange sikkert vil være tilbøjelige til at anse de vrede unge muslimer for besjælede af retfærdig harme.

Israel betragtes i vide kredse efterhånden som en næsten nazistisk militærmagt.

Men retorikken hos de unge islamister i Europa kan efterhånden minde så meget om Hamas’, at også denne tankefigur måske kommer til at slå en kolbøtte.

Offentliggjort opprinnelig i Jyllands-Posten 31.07.10
http://jp.dk/opinion/klumme/article2137731.ece