Sveriges enfant terrible på sine gamle dager, Ulf Nilson, har en av sine utblåsninger om hvor gamlelandet er på vei, og kommer i farten til å løfte på noen eufemismer om gamle. Bak ord om eldrebølge og behov for økte skatter ligger forestillinger om de gamle som en byrde. Men hvorfor blir de en byrde, er det ikke fordi staten og myndighetene og eliten fører en politikk som gjør at fødselstallene er for lave til at befolkningen fornyer seg?

I Sverige er det ille. Her senkes pensjonene gang på gang.

För några dar sen, när jag fortfarande hade semester, blev det klart att pensionerna ska sänkas.

För andra gången i år!

En del av sänkningen ska kompenseras med lägre skatt men nettot blir fortfarande minus. Lika med sämre köpkraft, mindre rörelsefrihet för oss som råkat begå det värsta brott man kan göra sig skyldig till i Sverige: vi har blivit gamla och nu «ligger vi samhället till last».
Många blev säkert, precis som jag, gudsförbannade när de läste om skatterna. Men troligen insåg de flesta inte att den taskiga nyheten bara var tippen på ett isberg. Sanningen är helt enkelt värre:
Sverige och en lång rad andra, europeiska länder – men inte USA – är på väg att avskaffa sig själva, att ta livet av sig.

La oss stoppe opp et øyeblikk: et typisk trekk ved dagens politikk er at man lager ord og uttrykk som skjuler sammenhenger. Bak eldrebølgen ligger lave fødselstall. Fødselstall skal liksom en illustrasjon på valgfrihet, men hvem har lagt til rette for at det er lett å spyle vekk en graviditet? Aborttallene behandles løsrevet fra fødselstall. Det snakkes i det hele tatt ikke om demografi og fremtid, til tross for at det er fødslene som avgjør om økonomien og samfunnet fører en bærekraftig politikk. Denne fortielsen er ikke tilfeldig.

Fortielsen av lave fødselstall kommer til uttrykk i form av dårlig samvittighet. Noen må få skylden, det er de gamle. Ordet eldrebølge har negative konnatasjoner. Det kan brukes til å legitimere høyere skattetrykk. Middelklassen vil vel ikke nekte å betale for sine foreldre? At en stor del av pengene også går til å betale for en storstilt import av mennsker som ikke er bærekraftige, hverken økonomisk eller kulturelt, snakkes det ikke om, men alle er klar over sammenhengen: hvorfor kan ikke somalierne utdannes til bussjåfører og hjelpepleiere? De spørsmålene reises aldri når avisene skriver feks. om forgubbing av bussjåførene.

Europa blir gammelt og avfeldig. At det skyldes klare valg, og at man skjuler disse valgene for befolkningen, er et sørgelig faktum. Det trengte ikke være slik. Politikerne kunne sagt til folk: vi har levd over evne, også demografisk, og så valgt politikk som stimulerte til fødsler, ikke aborter. Men det skjer ikke.

Det er denne indre død som er Nilsons tema. Et langsomt selvmord.

För att ett samhälle ska fortsätta finnas krävs det att varje kvinna föder 2,1 barn (ja, statistiskt sett). Sverige är nu nere i 1,64 enligt somliga beräkningar, 1,8, enligt ett par år gamla SCB-siffror.
De «eldiga» och välkänt barnkära italienarna och spanjorerna ligger ännu sämre till, liksom tyskarna.
Sämst är läget i Ryssland med 1,2 inte minst beroende på att 70 procent av alla graviditeter avbryts med abort. Detta betyder att Ryssland, oavsett hur många atombomber man har, blir svagare och svagare. Vid 2000-talets mitt finns det inte 135 miljoner ryssar utan kanske 80 miljoner, ungefär dagens Tyskland – som vid det laget dock krympt till kanske 50.
Alla siffror är ungefärliga men trenden är klar: vi västerlänningar blir färre. Och äldre!

Sverige, där var fjärde foster aborteras, är det fjärde äldsta landet i Europa. Ständigt färre unga ska försörja ständigt fler äldre. Det betyder antingen dramatiskt lägre levnadsstandard – vatten och bröd för oss gubb- och kärringjävlar. Eller en häftig ökning av invandringen. Lite drastiskt uttryckt måste vi byta folk på det gamla landet. Eller tvina bort.

Svenske politikere bestemte seg for det første alternativet: bytte ut befolkningen. Men kommer gammelsvenskene til å finne seg i det?

Hur som helst är den utveckling vi är inne i vad Europa beträffar ett slags utdraget självmord, ivrigt påhejat av de fundamentalistiska muslimer som anser oss som orena avfällingar därför att vi äter griskött och underlåter att förtrycka de äckligt obeslöjade kvinnor vi råkat gifta oss med.

Ulf Nilson: Sverige är på väg att ta livet av sig

PS. Nazistene kalte fysisk og mentalt handikappede for Ballastexistenzen; de lå samfunnet til byrde, utelukkende. Som vi vet hadde nazistene radikale løsninger på «problemet». Det finnes tegn til å legge premissene for debatten slik at eldre oppfattes som byrde.