Feature

Leder av WikiLeaks var gjest under årets Oslo Freedom Forum. Han snakket om trusler mot ytringsfriheten. At Storbritannia er blitt et yndet sted for å anlegge sak for injurier, har etter hvert blitt tatt opp av flere. Men Assange kunne fortelle om en annen side: gag orders. Ressurssterke mennesker truer med søksmål, og det får mediene til å slette artikler i det digitale arkivet. Domstoler kan også ilegge gag orders, som forbyr medier å omtale en bestemt sak eller person. Assange viste til 300 slike saker i Storbritannia.

Men så tar han av. Assange mener vi nærmer oss Orwells samfunn der den som kontrollerer nåtiden også kontrollerer fortiden. Han sier arkivene er sentralisert. Det er mulig å slette filer slik at informasjonen forsvinner for godt. Dette synes overdrevet.

Assange synes selv å være et eksempel på en ny mennesketype i den digitale verden: kunnskapsrik, teknisk briljant, smart, men uten den dannelsen som setter ting i perspektiv, som gir en sans for proporsjoner.

Assange nevner slagordet over porten til Auschwitz: Arbeit macht frei. Så nevner han slagordet foran Guantanamo (jeg visste ikke at det var noe), men Assange sier det står at Guantanom er et ledd i forsvar av friheten.

Det får Assange til å si at dette slagordet representerer en større perversjon enn slagordet om Arbeit macht frei over Auschwitz.

Da hopper han ut av vinduet. Da forlater han virkelighetens verden, og man undres: hva slags dømmekraft har mannen?