Vold mot kvinner er utbredt i Tyrkia, og anmeldelsene øker. Det kan skyldes at kvinner er blitt flinkere til å anmelde, men også at økende frigjøring blir besvart med vold av mennene som føler sin posisjon truet. Kan det også skyldes en økende islamisering av samfunnet?

Man tror mørketallene er store.

Siden årsskiftet har sammenlagt 10.282 kvinder i Istanbul anmeldt en far, ægtemand, bror, kæreste eller sågar søn til politiet for grov vold. Det viser en officiel undersøgelse foretaget af menneskerettighedsafdelingen ved Istanbuls provinsstyre.

Ifølge menneskerettighedsadvokaten Vildan Yirmibesoglu er Istanbul et mini-Tyrkiet i kraft af sin socioøkonomiske og etniske sammensætning, og tallene for byen med de anslået 12 mio. indbyggere kan således illustrere problemets udbredelse på landsplan.

Mange sager anmeldes ikke

Hun understreger desuden, at tallene kun er baseret på anmeldelser, hvorfor problemets reelle omfang formentlig er meget større.

Vildan Yirmibesoglu henviser til tidligere, mere omfangsrige undersøgelser, der har fastslået, at tre af fire kvinder i hele Tyrkiet i gennemsnit mindst en gang om måneden udsættes for fysisk eller psykisk vold.

»Det er typiske træk ved mandsdominerede samfund. Det er en mentalitet, der ikke tilkender kvinden taleret eller retten til at forvalte sit eget liv, klæde sig som hun vil, eller have kontakt til hvem hun har lyst til. De grove tilfælde forekommer typisk i meget konservative miljøer, hvor familiens mænd tager beslutninger på kvindens vegne,« siger Yirmibesoglu.

Mændene presset

Hun mener, at den dagligdags vold og kvindeundertrykkelse i disse miljøer ofte går hen og bliver betragtet som normen og som ordinær adfærd i familiens øjne og somme tider endda med tiden også i offerets øjne.

Sammenlignet med tidligere år indløber der et stigende antal anmeldelser om vold mod kvinder i tyrkiske politidistrikter hvert år.

Her spiller det ifølge Istanbul-guvernørens menneskerettighedsadvokat Vildan Yirmibesoglu også en rolle, at kvinderne er blevet bedre til at anmelde sagerne end tidligere.

Men hun mener, at sammenstødet mellem borgernes konservative værdier og det frie samfund øger konfliktniveauet i familierne:

»Mere modernisering kan betyde mere vold i lukkede samfund, når de blive udsat for hurtig forandring. Jo mere de åbnes eller tvinges til at åbne sig, des mere opstår der gnidninger mellem de gamle levemønstre og de nye måder at tænke på, for eksempel mellem kønnene eller mellem generationerne«, siger hun.

Tilflugt på herberg

Denne betragtning deler Ülfet Tayli, bestyrelsesmedlem i det Istanbul-baserede, uafhængige kvindeherberg og krisecenter, Mor Cati, der gennem 20 år har taget imod voldsramte kvinder på flugt fra deres familier.

Flere kvinder siger fra

»Disse mænd har tilbøjelighed til at blive mere voldelige, når de oplever deres magtposition udfordret.

Et eksempel er kvinden, der er bedre end sin arbejdsløse mand til at finde et arbejde og tjene sine egne penge, og på denne måde bliver hun stærkere end sin mand. En sådan situation vil i visse kredse typisk resultere i øget vold mod kvinden. Eller eksempler på kvinder, der ikke længere vil finde sig i vold og forsøger at forlade ham eller blive skilt. I disse tilfælde ser vi tydeligt, at volden stiger«, siger Ülfet Tayli.

Hun mener, at den grundlæggende årsag er den manglende ligestilling mellem kønnene i alle livets forhold samt opfattelsen af kvinder som mindreværdige.

Tyrkiske kvinder holdes nede med vold

Jyllands-Posten 30 juni 2010,
Pola Rojan

Les også

-
-
-
-
-
-
-