Nytt

9. juni 2010.

Vi forlot vårt land fordi vi ble dømt til døden på grunn av vår kristne tro, fordi vi konverterte fra islam. Afghanistan er et muslimsk land, den afghanske regjering er en islamsk regjering, og islam er landets eneste offisielle religion. Ifølge grunnloven til Den islamske republikken Afghanistan er konvertering regnet som grovt kriminelt. Kristne kalles hedninger og vantro og dømmes til døden av den afghanske regjering. Kristne blir betraktet som kriminelle. Dødsstraff venter alle som vil forlate mørket og komme til det sanne lys, angre deres synder, og tro på Jesus Kristus, menneskehetens Herre og Frelser.

Vi tror at dere, den verdensvide kirke som Kristi legeme, allerede har hørt at bilder og filmer av afghanske troende, fra Delhi og Kabul, ble vist av den afghansk tv-kanalen Noorin TV. Denne tv-kanalen viste disse bildene i et program kalt Sarzameen Man. Regjeringen og folket ble provosert og oppfordret til å tenke gjennom dette med konvertering, til å ta standpunkt mot det, og til å ta de nødvendige forholdsregler og handlinger som kreves for å tilintetgjøre konverterte kristne afghanere, Guds barn, og de som sprer evangeliet om Jesus Kristus.

Det afghanske parlamentet, senatet, det religiøse rådet og islamske partier og ledere, uttalte at den afghanske regjering må søke etter, finne, arrestere, gi over til domstolene og henrette alle kristne afghanere. De forlangte også at kristne NGOer (ikke-statlige organisasjoner) og andre organisasjoner må stoppes. Universitetsstudenter protesterte mot kristne afghanere i Kabul og i Herat. Den afghanske regjering responderte med å uttale at alle kristne afghanere vil bli arrestert og henrettet, og kristne NGOer og organisasjoner delaktige i misjonering vil bli stengt.

Formannen i det afghanske senatet, Mujajdi, sa at hvis den afghanske regjering nå ikke handler, vil han og andre islamske ledere oppfordre og forlange av det afghanske folk at det selv må ta de nødvendige skritt for å drepe alle kristne afghanere.

President Karzai viste selv sin personlige interesse i dette spørsmålet og sa at alle kristne afghanere vil bli arrestert og henrettet. Han sa også at involverte kristne organisasjoner vil bli stoppet. Han beordret de afghanske sikkerhetsinstanser til å gjøre de nødvendige grep i denne saken. Den afghanske innenriksminister og lederen for den afghanske etterretningstjenesten fremla for det afghanske parlamentet at fire kristne afghanske individer og en familie var arrestert og at sakene blir etterforsket. 13 NGOer er identifisert og stengt. Navn på kristne afghanere er listeført og den afghanske etterretningstjenesten forsøker å arrestere dem. To kirkelige organisasjoner, WCA (antakelig siktes det til CWS – Church World Service) og NCA (Norwegian Church Aid – Kirkens nødhjelp), er stengt.

Ifølge våre søstre og brødre i Afghanistan er mange troende arrestert. Våre hus i Afghanistan blir sjekket av politi og etterretning, våre familier og foreldre (som selv er muslimer) er under etterforskning og blir også arrestert. Alle afghanske troende blir forflyttet.

Det afghanske kristne samfunn i New Delhi, sammen med våre kristne brødre og søstre i Afghanistan, ber dere innstendig:

1. Vær snill å be for oss og for denne kritiske situasjon. Be for dem som er arrestert og for dem som blir etterforsket.

2. Vær snill og foren alle gode krefter og hjelp deres afghanske brødre og søstre i Kristus, mens vi dømmes til døden, blir arrestert og etterforsket. Den afghanske regjering dreper oss fordi vi tror på Jesus Kristus. Vi vet vi skal se prøvelsene som en glede (Jakobs brev 1:1-4), og vi gleder oss over prøvelsene. Men vi vet også at en tro uten gjerninger er død (Jakobs brev 2:14-17). Dette er tiden for å heve deres stemmer for deres brødre og søstre, for våre barn, våre gamle foreldre, for de tusenvis av afghanske troende som blir henrettet. Dette er dagen da vi alle skulle komme sammen for å be, tenke, hjelpe, og for å la våre stemmer lyde for det internasjonale samfunn. Det internasjonale samfunn kan legge press på den afghanske regjering til å stoppe drapene, forfølgelsene og henrettelsene av kristne afghanere, til å gi oss religionsfrihet, og til å respektere og akseptere oss som kristne afghanere.

3. Vi vet ikke hvorfor hele verden, og spesielt den verdensvide kirke, er taus og har øynene lukket, mens tusenvis av deres brødre og søstre i Kristi legeme er i smerte, lever i livsfare og under dødsstraff, blir torturert, forfulgt og kalt kriminelle fordi de tror på Sannheten. Vi må våkne opp, reise oss og tale ut i dag, slik at vi kan vise vår bekymring og omsorg for våre brødre og søstre i Kristus. Vi skulle hjulpet den forfulgte del av Kristi legeme, til hans ære. Hvis vi virkelig tror at Herren Jesus Kristus er Gud, da skulle vi følge hans bud om å elske ham og vår neste. Hvis våre egne brødre og søstre er i smerte og lider, og vi er tause og ignorerer dem og deres lidelse, da er spørsmålet: følger vi virkelig Jesu ord om å elske ham og vår neste?

Så, kjære brødre og søstre i Kristi legeme: vi, Det afghanske kristne samfunn i New Delhi, på vegne av alle afghanske kristne, ber om deres støtte i bønn og med praktiske virkemidler. La oss fortelle den afghanske regjering at vi ikke er hedninger eller vantro, og at vår kristne tro ikke gjør oss til kriminelle. Og la oss fortelle dem at vi ikke skal dømmes til døden.

Gud velsigne dere!

Det afghanske kristne samfunn

(Obaid S. Christ)

Skrevet av medlemmer av Det afghanske kristne samfunn i New Delhi, India, som består av ca 150 kristne afghanske flyktninger og asylsøkere.

Via Barnabasfund.org